ECONOMIC

10280 angajatori controlaţi în perioada aprilie-iunie 2018

În perioada aprilie-iunie 2018, inspectoratele teritoriale de muncă au desfăşurat acţiuni de verificare a modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale privind modificarea salariului brut (în principiu, creşterea salariilor brute cu valoarea contribuţiilor aflate anterior în sarcina angajatorului), în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2018.

În cadrul acestei campanii au fost controlaţi 10280 angajatori atât din mediul privat cât şi de la stat.

În urma acestor controale s-au constatat următoarele aspecte:
95% din numărul total al angajatorilor controlaţi au respectat prevederile art. VII alin. 1 din O.U.G. nr. 82/ 2017 în sensul că, în unităţile în care nu exista încheiat contract/ acord colectiv de muncă, a fost iniţiată negocierea colectivă, care este obligatorie pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal şi, de asemenea, a existat o negociere colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare, conform prevederilor art. VII alin.2 din O.U.G. nr. 82/2017.

De asemenea, din totalul angajatorilor controlaţi, 9992 de angajatori au respectat prevederile legale în sensul că, orice modificare a drepturilor salariale (aşa cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă), care s-a produs de la data intrării în vigoare a O.U.G. 82/ 2017 şi până la data de 31 martie 2018, trebuia transmisă până la 31 martie 2018.

Angajatorii care nu au respectat prevederile menţionate mai sus au reprezentat 2,8% din numărul total al angajatorilor controlaţi. Au fost aplicate 2017 sancţiuni contravenţionale, din care amenzi în valoare de 51.000 lei.

Din totalul de 10280 de angajatori controlaţi, 10209 angajatori au respectat prevederile H.G. nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Angajatorii care nu au respectat prevederile menţionate mai sus au reprezentat 0,6% din numărul total al angajatorilor controlaţi. Au fost aplicate 67 sancţiuni contravenţionale, din care amenzi în valoare de 18.600 lei.

Pentru nerespectarea altor prevederi legale din domeniul relaţiilor de muncă au fost aplicate 2797 de sancţiuni contravenţionale, din care 765 au fost amenzi în valoare de 11.052.500 lei. Totodată, 11800 de măsuri au fost dispuse pentru nerespectarea prevederilor legale verificate în timpul controalelor.

În cadrul acestor controale, inspectorii de muncă au verificat şi modificarea salariului de bază lunar brut (creştere/ diminuare) ca urmare a transferării contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, realizată prin încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă sau, în cazul existentei unui contract colectiv de muncă sau a unui act adiţional la acesta, prin decizie.

Au fost identificaţi 56 de angajatori la care, prin transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, au rezultat, în luna ianuarie 2018, salarii nete sub nivelul salariului net din decembrie 2017.

Serviciul Comunicare inspectia muncii