ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE, EDUCAŢIE/CULTURĂ

111 ani de la nașterea gânditorului Emil Cioran

După studii clasice la Liceul Gheorghe Lazăr din Sibiu, studiază filozofia la Universitatea din București. A fost elev al lui Tudor Vianu și Nae Ionescu și coleg cu filosoful Constantin Noica și scriitorul și reputatul cercetător al religiilor, Mircea Eliade.

Debutează editorial în 1934 cu volumul Pe culmile disperării, distins cu Premiul Comisiei pentru premierea scriitorilor tineri needitați și Premiul Tinerilor Scriitori Români.

În 1937 pleacă la Paris, stabilindu-se definitiv în Franța, locuind în Cartierul Latin, pe care nu l-a părăsit niciodată.

Emil Cioran este considerat printre cei mai mari gânditori contemporani, de natură existențialistă, și printre cei mai mari stiliști ai limbii franceze.

A scris numeroase cărți, dintre care amintim:

 • Précis de décomposition (Tratat de descompunere), Paris, Gallimard, 1949
 • Syllogismes de l’amertume (Silogismele amărăciunii), Paris, Gallimard, 1952
 • La Tentation d’exister (Ispita de a exista), Paris, Gallimard, 1956
 • Histoire et utopie (Istorie și utopie), Paris, Gallimard, 1960
 • La Chute dans le Temps (Căderea în timp), Paris, Gallimard, 1964
 • Le Mauvais Démiurge (Demiurgul cel rău), Paris, Gallimard, 1969
 • De l’inconvénient d’être né (Despre neajunsul de a te fi născut), Paris, Gallimard, 1973
 • Écartèlement (Sfârtecare), Paris, Gallimard, ” Les essais ” (Eseurile), 1979
 • Aveux et anathèmes (Mărturisiri și anateme), Paris, Gallimard, 1986
 • Le Livre des leurres (Cartea amăgirilor), Paris, Gallimard, 1992
 • Bréviaire des vaincus (Breviarul învinșilor), 1940-1944, trad. Alain Paruit, Paris, Gallimard, 1993
 • L’âge d’or (Vârsta de aur), Châteauroux, 1995 (eseu din Histoire et utopie)
 • Cahiers (Caiete), 1957-1972, cu o prefață de Simone Boué, Paris, Gallimard, 1997
 • Solitude et destin (Singurătate și destin), trad. Alain Paruit, Paris, Gallimard, 2004 (culegere cuprinzând articolele publicate în presa românească între 1931 și 1943)
 • Le Crépuscule des pensées (Amurgul gândurilor), 1940, trad. Mirella Patureau-Nedelco, Paris, L’Herne, 1991.