ACTUALITATE

15 puncte pe ordinea de zi a Consiliului Local Bistrița. Vezi ce dezbat aleșii

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistrița sunt convocați la ședința programată pentru miercuri, 20 iunie 2018. Ședința se va desfășura în sala mare de ședințe a Primăriei municipiului Bistrița – Piața Centrală nr. 6, va începe la orele 14.00, iar ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Pieţelor din municipiul Bistriţa;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei locale a municipiului Bistriţa;
4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile situate în municipiul Bistriţa;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 182/26.10.2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a unor loturi de teren, situate în municipiul Bistriţa, str. Subcetate şi str. Sigmirului, în vederea edificării de locuinţe proprietate personală, pentru tinerii din municipiul Bistriţa;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare a locuinței situată în municipiul Bistriţa, str. Lalelelor nr. 4, bl. 4, sc. B, apartamentul 13, către actualul chiriaş;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare a locuinței situată în municipiul Bistriţa, str. Gării nr. 32, bl. 32, sc. A, apartamentul 10, către actualul chiriaş;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unei construcții și a terenului aferent, proprietate publică a municipiului Bistrița, situate în intravilanul municipiului, str. Codrișor nr. 12, cu destinația de spațiu comercial sezonier pentru desfășurarea activităților de comerț – alimentație publică;
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Cererii de finanţare „Construire imobil nou pentru Grădiniţa nr. 2, str. Nicolae Bălcescu nr. 38 A, Municipiul Bistriţa” şi a cheltuielilor aferente;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului strategic pentru mobilitate şi oraşe inteligente în Regiunea Nord-Vest;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru declararea de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată pentru realizarea proiectului „Centru intermodal de transport public” din municipiul Bistriţa;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilanul municipiului Bistriţa în vederea realizării unor case de locuit” pe un teren situat în municipiul Bistriţa, zona str. Câmpului extravilan;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+6E+ER”, str. Libertăţii nr. 47-49, municipiul Bistrița;
14. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Registrul de evidenţă a spaţiilor verzi din municipiul Bistriţa, a spaţiului verde aparţinând imobilului proprietate publică înscris în CF municipiul Bistriţa, nr. top 80518, situat în municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală, SIR 10;
15. Diverse.