EDUCAŢIE/CULTURĂ

24 mai-Ziua Europeană a Parcurilor Naționale

Data de 24 mai 1909 a fost marcată de înființarea primelor nouă parcuri naționale din Suedia, și totodată și din Europa. 90 de ani mai târziu, în 1999, la inițiativa Federației Europene EUROPOARC, a luat ființă Ziua Euroepeană a Parcurilor Naționale, care are drept scop protejarea și conservarea ariilor naturale protejate de la nivelul Europei.

În România, primul parc național a fost înființat în anul 1935, pe data de 22 martie, la insistențele profesorului Alexandru Borza, care în 1933 spunea: “Retezatul este, din toate punctele de vedere, geologic și geografic, botanic și zoologic, precum și ca rezervație de vânătoare, un tărâm sfânt pentru știință, un monument sacru al naturii.”. Menționăm că, Munții Retezat, au reprezentat și locul în care în 1927, a fost înființată și o primă rezervația naturală de mici dimensiuni.

La nivel european, această zi este marcată prin acțiuni de ecologizare și plantare de copaci, dar și prin evenimente mai ample de informare sau conferințe cu privire la situația parcurilor naționale europene.

Celebrarea acestei zilei are rolul de a aduce oamenii mai aproape de natură şi de a sensibiliza opinia publică cu privire la importanţa păstrării frumuseţii naturale în zonele protejate (ariile naturale mari protejate, parcurile naturale şi naţionale) şi importanţa conservării şi gestionării durabile a acestor locuri.

De Ziua europeană a parcurilor naţionale, evenimentele organizate de către factorii implicaţi în ţările membre ale Federaţiei EUROPARC se referă la: modul în care parcurile sănătoase sunt fundamentale pentru modul de viaţă a milioane de cetăţeni europeni; găsirea unor modalităţi de a face faţă efectelor schimbărilor climatice şi pentru a minimiza impactul acestora; plantarea, îngrijirea, restaurarea şi promovarea diversităţii genetice; modul de promovare a dezvoltării durabile în comunităţile locale.

Marcarea Zilei europene a parcurilor naţionale a fost stabilită în 1999, când s-au împlinit 90 de ani de la crearea primelor nouă parcuri naţionale în Suedia, în mai 1909.

Iniţiativa a aparţinut Federaţiei EUROPARC, organizaţie nonguvernamentală, fondată în 1973, ce reuneşte 385 de organizaţii din 36 de ţări europene. Federaţia EUROPARC este reţeaua pentru patrimoniul natural şi cultural al Europei, ce lucrează pentru a îmbunătăţi managementul ariilor protejate în Europa prin cooperare internaţională, schimbul de idei şi experienţă. EUROPARC este dedicată conservării naturii şi dezvoltării durabile a biodiversităţii Europei. Totodată, are ca scop conştientizarea opiniei publice europene faţă de importanţa rezervaţiilor naturale protejate şi a parcurilor naţionale.

România este membru al EUROPARC prin Academia de Ştiinţe Agricole, iar ariile protejate care intră sub incidenţa autorităţii EUROPARC sunt Delta Dunării şi Parcul Naţional Retezat. Suprafaţa totală a rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi naturale din România este de 1.203.340 ha, reprezentând 5,04% din teritoriul ţării.