ACTUALITATE, EDUCAŢIE/CULTURĂ

31 august-Ziua Limbii Române

Luni, 31 august, este marcată Ziua Limbii Române, sărbătoare instituită prin Legea nr. 53/2013. Această sărbătoare a fost stabilită, în mod simbolic, la aceeași dată cu sărbătoarea similară ,,Limba noastră”, instituită în anul 1990 de Republica Moldova.

Potrivit radioromaniacultural, limba română provine din romanizarea populațiilor antice din bazinul Dunării de jos care, conform lui Herodot și celorlalţi autori antici, erau Traco-Dace, iar ulterior a fot influențată de limbile slave, greacă, maghiară și altele.

Numele de „rumână” sau „rumâniască” pentru limbă este atestat în secolul al XVI-lea la mai mulți călători străini precum și în mai multe documente românești. Cel mai vechi document păstrat, scris în română, este Scrisoarea lui Neacșu, un document din 1521, în care Neacșu de Câmpulung îi scria primarului brașovean despre atacurile iminente ale turcilor. Aceasta era scrisă cu alfabetul chirilic, ca majoritatea scrierilor românești din acea perioadă.

Prima tipăritură românească a fost un Catehism tipărit la Sibiu în 1544, care s-a pierdut, prima tipăritură care s-a păstrat fiind Evangheliarul slavo-român a lui Filip Moldoveanul (1551-1553), iar prima tipăritură română cu litere latine este culegerea de Cântece religioase calvine din 1560 a episcopului Pavel Tordaşi.

Oficială în România, limba română se vorbește și în Republica Moldova, regiunea Timocului și Voivodina  (Serbia), regiunea Cernăuți (Ucraina), statele cu număr mare de imigranți de origine română (Italia, Spania, Israel) etc.

Conform sursei citate, potrivit unor specialiști, cele mai apropiate de limba română sunt limbile: aromâna sau macedoromâna (vorbită în regiuni din Macedonia, Albania, Grecia, Bulgaria, Serbia și Dobrogea -România),  meglenoromâna (vorbită în regiunea Meglen din sudul Peninsulei Balcanice.) și istroromâna (folosită în câteva sate din nord-estul peninsulei Istria din Croația).