LIFESTYLE

4 iulie-Ziua Americii

Între 1607 şi 1733 pe coasta Atlanticului iau fiinţă 13 colonii engleze care, datorită măsurilor discriminatorii adoptate de Londra, decid în 1776 să îşi declare independenţa. Noul stat a fost recunoscut prin Tratatul de la Paris din 1783. În secolele XIX şi XX, SUA îşi continuă expansiunea pe continent prin adăugarea unor noi state, numărul lor ajungând la 50. Contradicţiile dintre statele sudice, partizane ale sclaviei, şi cele nordice, aboliţioniste, conduc la părăsirea uniunii de către 10 state sudice şi la izbucnirea Războiului de secesiune (1861 – 1865). După victoria nordului, SUA cunosc o dezvoltare economică rapidă, devenind, la sfârşitul secolului XIX, prima putere industrială a lumii.

După trei ani de neutralitate, SUA intervin în Primul Război Mondial de partea Antantei. Nereuşind să îşi impună ca bază a păcii ideile expuse în „cele 14 puncte” de către preşedintele Woodrow Wilson, SUA nu semnează Tratatului de la Versailles (1919) şi nici nu devin membru al Societăţii Naţiunilor, adoptând o politică de izolaţionism în perioada interbelică. Criza economică mondială care izbucneşte în 1929 pe Wall Street cuprinde întreaga lume capitalistă. Pentru depăşirea acesteia, Franklin Delano Roosevelt, ales preşedinte al SUA în 1932, aplică politica dirijistă a „New Deal”-ului. După izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, SUA îşi proclamă neutralitatea, dar sprijină economic, militar şi moral statele aflate în luptă cu puterile fasciste. În urma atacului japonez de la Pearl Harbour (1941), SUA intervin în război, luptând pe fronturile din Pacific, Africa de Nord şi Europa.

Politica postbelică este condiţionată de confruntarea dintre cele două superputeri ale lumii – S.U.A. şi U.R.S.S., de cursa înarmărilor şi de lupta pentru extinderea sferelor de influenţă. S.U.A. sprijină redresarea economică a statelor vest-europene prin lansarea Planului Marshall, iniţiază o serie de alianţe militare – NATO (1949), ANZUS (1951), SEATO (1954), CENTO (1955) şi sprijină nemijlocit forţele anticomuniste angajate în deceniile 5-9 în diverse conflicte locale pe glob: Coreea, Vietnam, Laos, Cambodgia, Cuba, America Latină, Orientul Mijlociu, Afganistan. După destrămarea U.R.S.S., S.U.A. rămân prima putere economică şi militară la sfârşitul secolului XX.

Anul 2001 intră în istorie sub spectrul atentatelor teroriste de la World Trade Center, care au schimbat radical cursul politicii americane. Atentatele au relevat o nouă faţetă a globalizării, cea a terorismului îndreptat împotriva valorilor lumii democrate.

În anul 2020 au loc o serie de manifestări violente și antirasiste după ce un om de culoare a murit asfixiat de un polițist american.

Președintele SUA este republicanul Donald Trump.

La 6 noiembrie 2018, au avut loc alegeri pentru Congres (toate locurile din Camera Reprezentanţilor şi o treime din Senat (clasa a I-a de 33 de locuri + 2 locuri din clasa a II-a ( datorită vacantării locurilor în urma demisiei senatorilor din statele Minnesota şi Mississippi). În urma scrutinului, noua distribuţie a locurilor în Congresul SUA este următoarea: Senat: 53 locuri (Partidul Republican), 45 de locuri (Partidul Democrat), 2 senatori independenţi.

Camera Reprezentanţilor: Partidul Republican – 199 de locuri, iar Partidul Democrat – 235 de locuri (1 loc indecis).

Următoarele alegeri legislative vor avea loc la 3 noiembrie 2020.