ACTUALITATE, LIFESTYLE

50 de ani de la inundațiile din anul 1970. VIDEO

În luna mai 1970 au fost devastate de ape mai mult de 1.500 de localități din România.
Inundaţiile au afectat tot arealul Someș-Tisa. Viiturile au avut un caracter cu totul excepţional, determinat de un complex de factori. Astfel, precipitațiile abundente înregistrate timp îndelungat, pe suprafețe întinse, peste care s-a suprapus topirea bruscă a stratului de zăpadă au provocat revărsarea majorităţii râurilor, iar în județul Satu Mare efectele au fost catastrofale.

S-au înregistrat debite care au atins valoarea de 3.600 m3/s, iar digurile de pe râurile Someș și Tur au cedat, în mai multe secțiuni.

Datorită programelor de investiții și de gospodărire a apelor, în judeţul Satu Mare s-au executat şi există în prezent: diguri de apărare împotriva inundaţiilor, pe o lungime de peste 560 de kilometri, 250 de kilometri de regularizări de cursuri de apă, apărări de maluri și consolidări însumând 85 de kilometri.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă (ABA) Someș-Tisa au realizat proiecte investiționale importante pentru reducerea riscului la inundații. Astfel, Amenajarea Complexă Craidorolț-Vârșolț are în componență Acumularea Vârșolț, care regularizează debitele în aval, pe râul Crasna, în caz de viituri. Acumularea Vârșolț, care are un volum total de 40 de milioane de metri cubi de apă, a fost executată în perioada 1976 – 1979, iar în anul 2009 au fost finalizate lucrările de punere în siguranţă a obiectivului, valoarea acestora depăşind 53 de milioane de lei. Totodată, au fost închise liniile de apărare împotriva inundațiilor pe toate cursurile de apă transfrontaliere Someș, Tur și Crasna.

Abordarea integrată a managementului inundațiilor, având în vedere specificul transfrontalier al spaţiul hidrografic Someş-Tisa, reprezintă dezideratul instituției pentru apărarea cetățenilor.

sursa: Facebook Apele Române