LIFESTYLE

8 MAI – Ziua egalității de șanse între femei și bărbați

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), autoritate cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, reprezintă mecanismul instituțional național în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați. ANES și-a adus o contribuție semnificativă prin intermediul specialiștilor, la adoptarea Legii nr. 23/09.03.2015 pentru declararea zilei de 8 mai, Ziua egalității de șanse între femei și bărbați în România.

Având în vedere că instituirea zilei de 8 mai ca Ziua egalităţii de şanse între femei și bărbați, reprezintă prilej de desfășurare la nivel național a unor acțiuni concrete de sensibilizare și promovare în rândul tuturor cetățenilor, a valorilor și principiilor egalității de șanse între femei și bărbați, ale nediscriminării pe criteriul de sex și ale intoleranței față de violența de gen, violența împotriva femeilor și violența domestică, vă comunicăm următoarele:

În contextul marcării a 5 ani de la adoptarea Legii nr. 23/2015, ANES își propune să inițieze o serie de acțiuni în mediul online, continuând seria de acțiuni derulate și în anii anteriori sub egida ”Săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați”, în perioada

4 – 8 mai 2020.

Astfel, pentru anul 2020, activitățile sunt prezentate în link-ul următor: https://anes.gov.ro/ziua-egalitatii-de-sanse-intre-femei-si-barbati/. De asemenea, folosim acest prilej pentru a vă aduce în atenție, spre informare, faptul că începând cu anul 2016, în perioada datei de 8 mai, ANES a organizat anual Săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați, pentru celebrarea acestei zile, pe parcursul căreia instituția noastră în colaborare cu alți parteneri a derulat diferite activități de creștere a conștientizării publicului asupra celor două domenii de intervenție ale ANES, după cum urmează:

 2016, 4-11 mai

 • Peste 1200 de elevi și studenți au participat la dezbateri organizate în 11 licee din București, în cadrul cărora au putut interacționa cu femei de succes (artiste, jurnaliste, femei de afaceri sau cu funcții în administrația publică centrală), au participat la proiecții de filme și dezbateri pe tema violenței domestice, a traficului de persoane și a implicării femeilor în viața publică și procesul de decizie sau la piese de teatru interactiv, precum și la concursuri de eseuri pe tema egalității de șanse între femei și bărbați destinate elevilor și studenților.
 • Concurs de eseuri pentru elevi având ca temă “Egalitatea de șanse între femei și bărbați și viitorul generației noastre”, în rândul elevilor și al opiniei publice, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) și Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) la care au participat   elevi de la 25 de Licee și Colegii din București, cu un număr de 215 eseuri înscrise în concurs. Termenul limită de depunere a eseurilor a fost 20 aprilie 2016, fiind centralizate la nivelul fiecărei unități școlare şi transmise apoi ANES în perioada 20-23 Aprilie 2016. Evaluarea s-a realizat în perioada 27 aprilie – 5 mai 2016, de o Comisie formată din reprezentanți din partea celor trei instituții organizatoare, ANES, ISMB, CPE.
 • Conferința pe tema egalității de șanse între femei și bărbați organizată în data de 8 mai 2016, în sala de festivități a Colegiului Național „Matei Basarab” din București, în cadrul căreia au fost decernate premiile la Concursul de eseuri pentru elevi.

2017, 8-14 mai

 • Activitățile au fost destinate liceenilor bucureșteni și au avut la bază două teme importante: prevenirea violenței în rândul tinerilor și rolul femeii în știință. ANES și-a propus ca, în contextul a patru dezbateri, să le prezinte liceenilor din capitală patru femei cu o bogată activitate în știință.
 • Alte 5 dezbateri din licee au avut ca subiect principal violența în rândul tinerilor: în 3 licee s-a pus accent pe relațiile între tineri (prezentarea cercetării “In a relationship”, coordonată de Fundația Friends for Friends, în cadrul Campaniei Respectului inițiată de Avon și dedicată luptei împotriva violenței domestice), în cadrul unui liceu dezbaterea a fost despre bullying-ul în școli, organizată în parteneriat cu organizația Salvați Copiii, iar în cadrul altui liceu s-a vorbit despre limbajul sexist și instigator la ură din mediul online.
 • Campanie online de promovare a femeii în știință, prezentând povești de succes ale femeilor care au marcat istoria științifică românească.
 • ANES a participat la deschiderea Turneului Internațional de Lupte pentru Cadeți și Juniori. Cu această ocazie, ANES a salutat implicarea Federației de Lupte pentru Cadeți și Juniori în lupta pentru combaterea stereotipurilor de gen prin implicarea în practicarea acestui sport vechi și nobil, atât de către fete cât și de către băieți.
 • ANES în colaborare cu platforma online de job-uri Ejobs a promovat în mediul online ziua de 8 mai, ziua Egalității de Sanse între Femei și Bărbați, prin transmiterea unui mesaj destinat conștientizării privind necesitatea promovării egalității de șanse pe piața muncii către toți angajatorii abonați la platforma online.
 • În perioada 28 Iulie – 30 August 2017, Agenția Națională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi alături de Ministerul Tineretului și Sportului, prin Casele de Cultura ale Studenților, au implementat la Costinești, Sinaia și Predeal, 20 de sesiuni tematice de informare, cu privire la drepturile tinerilor privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum şi de sensibilizare a tinerei generații, în privința Campaniei HeForShe – UN Women.

2018, 7-11 mai

 • ANES a organizat dezbateri în 10 licee din București în colaborare cu Inspectoratul Școlar General al Municipiului București și Professional Womens Network România – PWN, care au cuprins sesiuni de informare, urmate de dezbateri, pentru elevii din clasele XI-XII, cu tematici specifice, fiind aduse în fața elevilor modele feminine de succes din mediul de afaceri românesc, membrele PWN Romania, pentru a promova o serie de perspective care au condus la împuternicirea economică a femeii în societatea românească.
 • 7 mai 2018, ANES a organizat Seminarul cu tema „8 Mai – Ziua Egalității de Șanse – Respect și Demnitate pentru Femei”, la Centrul Cultural Mihail Eminescu;
 • 8 Mai 2018, ANES, în parteneriat cu Comisiile reunite pentru egalitate de șanse din Parlamentul României a organizat Conferința ”Educația fără discriminare – Soluția durabilă pentru egalitate de șanse și de gen în societatea românească”, la care au participat membrii celor două comisii, parlamentari, reprezentanți ai administrației publice centrale, reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, ai ONG-urilor cu activitate în domeniu și directorul Biroului Regional al OIF pentru Europa Centrală și de Est.
 • 9 mai 2018, la Sala Regilor a Palatului Elisabeta, Alteța Sa Regală Principesa Maria a acordat Înaltul Patronaj ANES, la ceremonie luând parte personalități din societatea civilă și membri ai Casei Majestății Sale Custodele Coroanei.
 • 11 mai 2018, ANES a organizat „Ceremonia de semnare a Protocolului de Colaborare ANES și Asociația UN Youth România” în vederea promovării în rândul tinerilor a obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă, din perspectiva ODD 5 și implementării angajamentelor asumate de România în cadrul Adunării Generale a ONU prin aderarea la Campania #HeforShe.

2019, 6-12 mai

 • ANES împreună cu Federația Română de Lupte (FRL) au marcat Săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați în deschiderea Turneului Internațional de Lupte Cadeți organizat la București, fiind semnat între cele două entități un nou Protocolul de colaborare în domeniul promovării principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 • ANES în cadrul Turneului Internațional a înmânat diplome de Ambasador al egalității de șanse între femei și bărbați, atât membrilor delegației României cât și celor ale delegațiilor internaționale care au luat parte la turneu (sportivi și antrenori).
 • Pe baza bunei colaborări cu Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucuresti, a interesului deosebit arătat de cadrele didactice din liceele bucureștene și în contextul implementării la nivelul ANES a proiectului cu titlul ”Justice has no gender”, ANES a lansat o resursă educațională inovatoare (ghid/instrument) destinată profesorilor, cu scopul de a oferi acestora o modalitate de îmbunătățire a competențelor și abilităților în ceea ce privește dezvoltarea de programe alternative și non-formale care să abordeze prevenirea și combaterea violenței bazate pe criterii de gen, a stereotipurilor de gen, precum și promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 • Reprezentanții ANES au realizat vizite în licee din țară pentru a premia elevii implicați în realizarea de campanii de sensibilizare la nivelul liceelor care au dezvoltat  activitățile proiectului ”Justice has no gender”.  Astfel, ANES a acordat diplome onorifice pentru implicarea elevilor în promovarea principiului egalității de șanse intre femei și bărbați și pentru promovarea mesajelor elaborate în cadrul campaniilor desfășurate in liceele participante din Buzău, Galați, Brăila, Târgoviște.