ACTUALITATE, EDUCAŢIE/CULTURĂ

8 mai – Ziua Mondiala a Crucii Roşii 

Voluntarii şi personalul angajat al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România sărbătoresc în data de 8 Mai, Ziua Mondială a Crucii Roşii şi a Semilunii Roşii. Din anul 1863 până în 2020, Mişcarea de Cruce şi Semilună Roşie este principalul mijloc de intervenţie umanitară la nivel mondial.

În ultimii ani, voluntarii şi angajaţii Crucii şi Semilunei Roşii au sprijinit peste 160 de milioane de oameni în situaţii de urgenţă, de la dezastre naturale la războaie civile. Deşi suntem organizaţi ca o reţea la nivel global, rezultatele acţiunilor noastre au impact la toate nivelurile : mondial, regional, local, fiind mereu aproape de cei aflaţi în nevoie. De aceea, deciziile ce privesc organizaţia în ansamblul ei şi stabilirea agendei umanitare internaţionale pleacă de la cei care înţeleg cel mai bine problemele şi soluţiile: voluntarii, oamenii şi comunităţile afectate de greutăţi.

În cei 157 de ani de existenta, Crucea Roşie şi Semiluna Roşie s-a adaptat mereu provocărilor cu care s-a confruntat. Anul acesta, de la începutul pandemiei, voluntarii şi angajaţii au fost permanent în acţiune, asumându-şi riscul îmbolnăvirii, pentru a oferi asistenţă umanitară şi servicii socio-medicale celor în nevoie. Totodată, pentru a ajuta comunităţile să se pregătească, au diseminat informaţii esenţiale pentru prevenirea şi limitarea răspândirii virusului. În condiţii neprielnice, voluntarii au depăşit bariere şi cu responsabilitate şi dăruire, au dus la îndeplinire misiunea organizaţiei.

În această zi aniversară, aducem un omagiu celor 14 milioane de voluntari şi personalului angajat din cele 192 de Societăţi Naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie care sunt implicaţi şi fac tot ce le stă în putere pentru a sprijini comunităţile afectate de pandemia COVID-19.

Fiecare voluntar de Cruce Roşie, merită aplauzele noastre şi vă încurajăm pe toţi, în data de 8 Mai, să aplaudaţi împreună cu noi eforturile lor.

Despre Crucea Roşie Română.

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este o organizaţie umanitară membră a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, auxiliară a autorităţii publice şi abilitată prin lege să asigure asistenţă umanitară în caz de dezastre şi să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile, serviciile fiind acordate voluntar, imparţial şi neutru. Organizaţia contribuie, prin programele desfăşurate, la prevenirea şi alinarea suferinţei sub toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, promovează respectul faţă de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă socială sau politică.

Umanitate, Imparţialitate, Neutralitate, Independenţă, Voluntariat, Unitate şi Universalitate sunt principiile fundamentale ale Crucii Roşii Române care stau la baza tuturor acţiunilor sale.

Dimitrie Ghica, Nicolae Creţulescu, George Gr. Cantacuzino, Gr. C. Cantacuzino, C.A. Rosetti, Ioan Ghica, Dimitrie Sturza, Carol Davila sunt semnatarii actului de înfiinţare al Crucii Roşii Române la 4 iulie 1876. Primul sediu al organizaţiei a fost deschis în Spitalul Colţea din Bucureşti. Nume sonore ale istoriei şi culturii române – Regina Elisabetta, Regina Maria, Regina Elena, Regina Ana, Prinţul Dimitrie Ghica, George Enescu, Grigoraş Dinicu, Cella Delavrancea – au contribuit cu spiritul lor umanitar la alinarea suferinţelor celor mai vulnerabili.