ECONOMIC

A fost relansată licitaţia pentru Secţiunea E şi finalizare Secţiunea D a autostrăzii Lugoj-Deva

CNAIR a relansat (21.04.2022) procedura de atribuire a contractului „Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul major de investiţii: Autostrada Lugoj -Deva (A1), Lot 2: km 27+620 – km 56+220, Secţiunea E şi finalizare Secţiunea D”, prin transmiterea spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Anunţului de Participare.

Termenul prevăzut în Anunţul de participare pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru data de 09.06.2022.

Contractul este finanţat din Fonduri Externe Nerambursabile.

Durata acestuia este de 117 de luni şi cuprinde: 15 luni perioada de proiectare, 42 de luni perioada de execuţie a lucrărilor şi 60 de luni perioada de garanţie a lucrărilor.

Menţionăm că durata poate varia în funcţie de perioada de garanţie a lucrărilor, precum şi în funcţie de durata de execuţie a contractului ofertată de operatorul economic desemnat câştigător (care poate scădea până la 45 de luni, din care 11 luni pentru proiectare şi 34 de luni pentru execuţia lucrărilor).

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea, execuţia şi finalizarea lucrărilor Autostrada Lugoj -Deva (A1), Lot 2: km 27+620 – km 56+220, Secţiunea E şi finalizare Secţiunea D în lungime de aproximativ 9,13 km, din care 2,13 km de tunel forat.

Conform condiţiilor din Acordului de mediu a fost prevăzută realizarea a două tuneluri în cadrul Secţiunii E2, în contexul evitării problemelor de stabilitate şi a impactului negativ cu implicaţii majore asupra mediului. Lungimea celor două tuneluri va fi de aproximativ 2,13 km. Tunelurile vor fi formate din două galerii unidirecţionale, prevăzute pe fiecare cale de circulaţie cu platformă de 11,25 m.

CNAIR SA