LIFESTYLE, EDUCAŢIE/CULTURĂ

A murit istoricul american Keith Hitchins

Născut la 2 aprilie 1931, sosit în România la începutul anilor 1960 pentru stagii de documentare şi pentru perfecţionarea limbii române, profesorul american a încercat să facă ordine în disputa politică și istorică româno-ungară referitoare la Transilvania şi la problemele dintre diferitele ei comunităţi şi confesiuni.

Prima lui carte, apărută în 1969 la Harvard University Press, se intitulează „Rumanian National Movement in Transylvania, 1780-1849”. Celelate volume se intitulează „The Romanians, 1774-1866” (Oxford University Press, 1996) şi „Romania, 1866-1947” (Oxford University Press, 1994).

A rămas neterminată o monumentală istorie a României comuniste, pe care Keith Hitchins a tot sperat să o publice în ultimii ani.  Probabil că printre ultimele sale articole, dacă nu cumva ultimul, referitor la procesele de modernizare în Balcani în perioada dintre cele două Războaie Mondiale, a fost tipărit în România, în 2018.

Keith Hitchins a dat României, alături de prietenii lui Mihai Bărbulescu, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor şi Dennis Deletant, şi o „Istorie a României” scrisă după prăbuşirea comunismului.

Profesor o viaţă la University of Illinois, Keith Hitchins a fost membru de onoare al Academiei Române (din 1991) și Doctor honoris causa al universităților din Cluj (1991), Sibiu (1993), Alba Iulia (2001), Târgu Mureș (2005), Timișoara (2008) și Iași (2008)..

În România volumele sale au fost publicate la Editura Humanitas.