ACTUALITATE, EDUCAŢIE/CULTURĂ

Acţiuni ale Corpului de Control al Prim-ministrului la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist şi la ANSVSA

Corpul de control al prim-ministrului a realizat o acţiune de documentare la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989 (“SSRML”). Perioada supusă verificărilor este 1 ianuarie 2017 – prezent.

Ca urmare a verificărilor efectuate au fost constatate o serie de deficienţe în activitatea acestei instituţii şi încălcarea unor prevederi legale, între care menţionăm:

1. SSRML nu deţine o bază de date actualizată a beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, şi a drepturilor distribuite acestora, implicit a drepturilor de transport gratuit.

2. În anii 2005 şi 2017, SSRML a achiziţionat şi plătit din fonduri publice, aplicaţii informatice specializate în gestionarea şi actualizarea bazelor de date a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, fără ca acestea să fie utilizate în fapt, fiind încălcate prevederi legale. Deşi a avut la dispoziţie aplicaţiile informatice specializate, precum şi date şi informaţii transmise în baza protocoalelor de colaborare de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (DEPABD) şi Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), acestea nu au fost valorificate.

3. Distribuirea de către SSRML a cartelelor de metrou către toţi beneficiarii, indiferent de mijloacele de transport existente în localitatea de domiciliu/reşedinţă şi eliberarea nenominală a acestora, a creat condiţii pentru posibile valorificări de către persoane neîndreptăţite legal, fapt sesizat în repetate rânduri de către revoluţionari.

4. În anul 2016, SSRML a plătit şi/sau “distribuit” bilete CFR şi cartele METROREX gratuite, sub semnătură, inclusiv către beneficiari decedaţi.

5. Deşi instanţele de judecată au constatat, pentru foarte multe persoane, calitatea de colaborator sau de lucrător al Securităţii ca poliţie politică, SSRML fiind informat despre aceasta, persoanele respective sunt în continuare beneficiare ale drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, nefiind finalizate demersurile de anulare a certificatelor şi de retragere a titlurilor, pentru multe persoane nefiind nici măcar începute aceste demersuri. Întreaga procedură privind verificarea calităţii de colaborator sau lucrător al Securităţii, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 este una greoaie, ce durează perioade mari de timp, fapt ce conduce la ineficienţa acestui demers. Astfel, de la momentul solicitării verificării şi până la primirea rezultatelor şi demararea procedurii de anulare a certificatelor şi de retragere a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, au trecut, în mai multe cazuri, peste 15 ani.

Nota de informare întocmită în urma verificărilor a fost transmisă şi către:
– Secretariatul General al Guvernului, spre valorificare;
– Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989, spre valorificare;
– Curtea de Conturi a României, spre informare;
– Ministerul Finanţelor Publice, spre informare;
– Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Sinteza acţiunii de control poate fi consultată la următorul link: http://control.gov.ro/web/sinteza-actiunii-de-documentare-la-secretariatul-de-stat-pentru-recunoasterea-meritelor-luptatorilor-impotriva-regimului-comunist-instaurat-in-romania-in-perioada-1945-1989-ssrml/

De asemenea, Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acţiune de documentare la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Direcţiile Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor: Alba, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Ilfov, Satu-Mare, Suceava şi Timiş (“ANSVSA”), care a vizat perioada 01.01.2018 – 01.01.2020. Au fost verificate modalităţile de atribuire, încheiere şi derulare a contractelor de achiziţie a incineratoarelor mobile de către DSVSA Alba, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Ilfov, Satu Mare, Suceava şi Timiş, precum şi de asigurare a capacităţii operaţionale a echipamentelor astfel achiziţionate şi alte aspecte considerate relevante de către echipa de documentare.

Potrivit concluziilor acţiunii de documentare, ANSVSA, prin DSVSA judeţene, nu a respectat prevederile Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane (“Programul naţional”), ca urmare a faptului că au fost achiziţionate doar cinci din opt incineratoare mobile.