EDUCAŢIE/CULTURĂ

Admiterea în colegiile naționale militare în acest an, fără testul grilă la limba română și matematică

În acest an, candidații la colegiile militare naționale nu vor mai susține testul grilă la limba română și matematică, ca primă etapă de admitere, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți. Admiterea, în aceste colegii, se va face pe baza unei medii calculate ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20% din media de admitere).

Potrivit paginii de Facebook-Recrutare MApN, calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*),
unde: MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIIIa.

Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă.

Probele de selecție aptitudinală (psihologice și fizice) vor fi reluate 18 – 22 mai 2020, candidații fiind planificați și anunțați telefonic de personalul birourilor informare-recrutare.

În perioada 18 mai-5 iunie 2020 va avea loc examinarea medicală.

,,Toate activitățile se vor desfășura în condițiile păstrării distanței și a aplicării tuturor măsurilor de protecție împotriva contaminării cu SARS-CoV-2. În vederea admiterii, candidații vor fi ierarhizați și repartizați computerizat, prin aplicația informatică ADLIC, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere prevăzută la pct. I, din anexa nr. 2 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și a opțiunilor exprimate” se arată pe pagina de Facebook -Recrutare MApN.