ACTUALITATE

AJOFM Bistrița – Năsăud caută specialiști în formarea profesională a adulților în domeniul ocupațional ‘turism și alimentație publică’

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița — Năsăud intenționează să se reautorizeze ca furnizor de formare profesională pentru ocupațiile de ,,bucătar”, cod Nomenclator al Calificării: 5122.2.1 și ,,ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație”, cod Nomenclator al Calificării: 5123.2.1.

În acest sens, AJOFM Bistrița — Năsăud caută formatori pentru pregătirea teoretică și practică la aceste programe de formare profesională, cât și evaluatori și examinatori care participă la evaluarea furnizorilor de formare profesională a adulților și la certificarea absolvenților programelor de formare profesională a adulților.

Specialiștii trebuie să aibă o pregătire specifică formării profesionale a adulților și de specialitate din domeniul ocupațional ,,turism și alimentație publică”.

Poate fi formator la cursurile organizate de un furnizor de formare profesională autorizat conform prevederilor OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților cu modificările și completările ulterioare, persoana care face dovada pregătirii psiho-pedagogice și pregătirii profesionale de specialitate, după cum urmează:

— Dovada pregătirii psiho-pedagogice de specialitate se face prin unul din următoarele documente:

* Certificat de absolvire pentru ocupația ,,formator”;

* Certificat de absolvire pentru ocupația ,,formator de formatori”;

* Certificat de absolvire sau certificat de competențe profesionale obținut într-un stat membru UE;

* Diploma de ,,master” în domeniul educației adulților sau al formării formatorilor;

* Adeverința prin care se dovedește că profesează într-o funcție didactică la nivelul învățământului liceal, vocațional, profesional și tehnic;

* Adeverință din care să reiasă că a absolvit un modul de competențe psiho-pedagogice;

— Dovada pregătirii profesionale de specialitate se face prin unul din următoarele documente:

* Diploma de licență sau echivalent în specialitatea susținută;

* Diploma de master/doctor în domeniul solicitat;

* Cursuri post-universitare în specializarea pe care solicită să o susțină și experiență profesională de minim 2 ani;

* Diploma/certificate de calificare în specializarea solicitată și experiență profesională de minim 3 ani;

* Pentru cadrele didactice, atestarea nu este necesară pentru disciplinele pe care le predau în sistemul de învățământ;

Evaluatorii și examinatorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

— studii superioare;

— pregătire și experiență în legatură directă cu ocupațiile de ,,bucătar” și ,,ospătar”;

— experiență în evaluarea de competențe profesionale sau examinarea absolvenților unor programe de formare;

— deținerea certificatului de absolvire cu recunoaștere națională pentru ocupația ,,evaluator de competențe profesionale” sau ,,evaluator în sistemul formării profesionale continue”.

Invităm toate persoanele interesate să devină specialiști pentru programele de formare profesională de ,,bucătar” și ,,ospătar” organizate de către AJOFM Bistrița — Năsăud, să se adreseze instituției noastre din Bistrița, strada Gării, nr.2-4, tel.0263-236296.