ACTUALITATE

Alexandru Uiuiu: Miron Duca-un călător întârziat

De bună seamă, pentru Miron Duca văzduhul este o uriaşă pânză cu urme policrome de zbor. Estetica personală îi orientează atenţia spre vârtejul bătăilor de aripi, spre osiile de vid pe care Perseidele le creează în cădere, spre urma şarpelui pe stâncă, spre imaginile născute în mintea orbului care se plimbă prin ţara miresmelor, spre arheologia luminii.
O astfel de asumare artistică reclamă sensibilitatea nu doar ca pe o funcţie a corpului uman, ci ca pe o necesitate vitală cu ajutorul căreia pictorul creează ecrane translucide în zidul care le desparte pe cele văzute de cele nevăzute.
Pictura lui Miron Duca se naşte în umbra gestului şi în încercarea de a prinde substanţa inefabilă a mişcării în absenţa desenului care a ţinut-o captivă. Conţinuturile cromatice ale obiectelor stărilor şi vieţii se recompun armonic pe pânzele născute.
Pictorul este un erudit al discursului plastic, un poet prin grădinile văzului, un etomolog care prinde cu instrumente fine nu viaţa, insecta, ci doar spume de lumini a elitrelor tremurătoare.
Ştiind că mişcare există doar acolo unde există timp şi neinteresat de veşnicie, Miron Duca oferă o pictură care împrospătează privirea.
Arta lui îşi descoperă înţelesurile pentru cei care îi sunt asemenea – călători întârziaţi, nevoiţi să ajungă corabia deja plecată, călcând pe ape.

Alexandru Uiuiu, Din DATORIA DE OM, Editura Charmides, Bistrița, 2017
Fotografie Alexandru Uiuiu, Portret de pictor în Sugalete.