POLITICĂ

Andrei Pop, deputat PSD: Punem fostul patrimoniu al Uniunii Tineretului Comunist (UTC) doar la dispoziţia tinerilor şi în interesul lor!

În momentul de faţă există 25 de fundaţii judeţene pentru tineret, dintre care numai 10 sunt active, care nu servesc interesele tinerilor. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că rolul pentru care au fost înfiinţate este de a instrui, educa şi forma tinerii în spiritul tradiţiilor umaniste şi al valorilor democraţiei.

Scopul fundaţiilor judeţene pentru tineret, cele care au preluat patrimoniul Uniunii Tineretului Comunist, este administrarea patrimoniului propriu în folosul tuturor tinerilor şi al organizaţiilor de tineret, cu excepţia organizaţiilor ce aparţin partidelor şi formaţiunilor politice.

Deputatul PSD, Andrei Pop, atrage atenţia că patrimoniul fundaţiilor judeţene pentru tineret este valorificat nu în interesul tinerilor, ci în interesul unor “băieţi deştepţi” care au pus mâna pe acesta pe parcursul tranziţiei şi care îşi urmăresc mai degrabă interesele personale, decât cele pentru care aceste fundaţii au fost constituite.

“Propun, printr-o iniţiativă legislativă, pe care am lucrat-o cu ONG-uri de tineret, desfiinţarea fundaţiilor pentru tineret cu preluarea patrimoniului de către stat şi autorităţile judeţene, ca urmare a administrării defectuoase a acestuia. Propun desfiinţarea acestor fundaţii şi transmiterea patrimoniului acestora la consiliile judeţene, care vor avea obligaţia de a înfiinţa o instituţie publică de interes judeţean. Din conducerea acestor instituţii vor face parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret. Astfel tinerii vor fi cu adevărat implicaţi în luarea deciziilor privind acest patrimoniu”, a declarat Andrei Pop, deputat PSD şi iniţiatorul legii.

Patrimoniul fundaţiilor pentru tineret se constituie din bunurile ce au aparţinut fostelor organizaţii ale tineretului comunist din judeţe şi a municipiului Bucureşti, precum şi din donaţii, legate şi alte surse provenite în condiţiile legii.

“Tinerii trebuie să fie beneficiarii acestui patrimoniu, iar acest lucru nu se poate realiza decât dacă administrarea lui se face într-un mod obiectiv de către autorităţile publice locale. Mare parte din acest patrimoniu a fost înstrăinat în diferite forme (schimb, superficie, vânzare, închiriere etc.) sub pretextul că el nu poate fi administrat altfel. Or, această logică este greşită pentru că închirierea clădirilor sau construirea de blocuri nu produce niciun folos pentru tineri, ci reprezintă doar o modalitate de a face afaceri cu un capital primit gratuit de la stat”, a mai spus deputatul.

Biroul de presă al PSD