DIN TRANSILVANIA, EDUCAŢIE/CULTURĂ

Ansamblul Muzeal ,,Octavian Goga” va intra în reabilitare

Consiliul Județean Cluj a fost notificat oficial de către Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Huedin în legătură cu faptul că dreptul de proprietate al județului Cluj asupra Ansamblului Muzeal ,,Octavian Goga” a fost înscris în Cartea Funciară. Această operațiune survine câștigării definitive a procesului de către forul județean, și respectiv, radierii înscrierii referitoare la dreptul de proprietate al nepoților Veturiei Goga.
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐣, 𝐝𝐨𝐦𝐧𝐮𝐥 𝐀𝐥𝐢𝐧 𝐓𝐢ș𝐞: ,,𝐴𝑚 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒𝑖𝑎𝑡 𝑐𝑢 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑢𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑠𝑖 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡, 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑢𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑢𝑖𝑎 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑓𝑖𝑛𝑡𝑖𝑡 𝑓𝑎𝑝𝑡𝑢𝑙 𝑐𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙 𝑓𝑖𝑟𝑒𝑠𝑐 𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑢𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑢 𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐶𝑙𝑢𝑗. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎, 𝑝𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒, 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑒𝑟𝑠𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑛𝑒𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢𝑟𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑢 𝑎𝑗𝑢𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑎𝑚 𝑓𝑎𝑟𝑚𝑒𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑑𝑖𝑛𝑖𝑜𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑢𝑖 𝑙𝑜𝑐 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒.”
Reamintim în acest context faptul că demersurile de revendicare a domeniului din localitatea Ciucea, strâns legat de personalitatea marcantă a celui care a fost ,,poetul cântării pătimirii românilor”, au început în anul 2005, când urmașii Veturiei Goga au solicitat constatarea nulității absolute a donației făcute de aceasta în favoarea statului român, cu consecința obținerii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile, respectiv despăgubiri pentru bunurile care nu mai puteau fi restituite în natură.
În perioada următoare Consiliul Județean Cluj va întreprinde demersurile necesare în vederea recuperării cheltuielilor de judecată și va parcurge etapele administrative de încadrare a Ansamblului Muzeal ca bun de interes public județean, includerea acestuia în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Județului Cluj, precum și declararea lui la autoritățile locale ale comunei Ciucea.