ACTUALITATE, LIFESTYLE

ANSVSA a stabilit noi reglementări pentru a facilita adopţia câinilor fără stăpân

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  a stabilit noi reglementări pentru a facilita adopţia câinilor fără stăpân. Astfel a fost publicată în Monitorul Oficial, în data de 8 februarie, Hotărârea Guvernului nr. 20/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013.în Monitorul Oficial al României se reglementează posibilitatea ca asociaţiile şi fundaţiile care activează în domeniul protecţiei animalelor să poată prelua lunar un număr de 20 de câini din adăposturile publice.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a iniţiat în luna iulie 2020 un proiect de modificare şi completare Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013.

Decizia a fost luată, atât pentru a facilita procesul de adopţiei al câinilor fără stăpân şi a sprijini asociaţiile şi fundaţiile care activează în domeniul protecţiei animalelor în acest sens, dar şi pentru a degreva consiliile locale de costurile pe care le implică organizarea de adăposturi publice şi de îngrijire a câinilor.

La momentul actual pe teritoriul României funcţionează un număr de 171 de adăposturi înregistrate sanitar veterinar, dintre acestea mai puţin de 50% fiind adăposturi publice (aparţinând consiliilor locale) care derulează efectiv activităţi de gestionare a câinilor fără stăpân, în condiţiile în care, în prezent, există peste 2.600 de localităţi care au statutul de comună şi nu dispun de suportul financiar necesar organizării unor adăposturi.

Pentru unităţile administrative locale cu număr mic de locuitori este extem de dificil de suportat investiţia în ceea ce priveşte susţinerea financiară a unui adăpost de câini fără stăpân, respectiv, construcţia, hrana animalelor, plata salariilor personalului şi costul asistenţei sanitar-veterinare.

În cursul anului trecut, ANSVSA a primit numeroase solicitări din partea unor consilii locale, preponderent oraşe sau comune, prin care s-a solicitat întervenţia instituţiei pentru modificare şi completarea cadrului legal existent care reglementa gestionarea populaţiei de câini fără stăpân.

Pentru elaborarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013, s-a organizat şi o dezbatere publică (în data de 17 decembrie a anului trecut) la care au participat reprezentanţii mai multor asociaţii şi fundaţii care activează în domeniul protecţiei animalelor.

De asemenea, prin acest act normativ s-a reglementat şi posibilitatea ca serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, aparţinând consiliilor locale, să poată interveni şi prin capturarea câinilor din alte localităţi aflate pe raza întregului judeţ, nu doar a localităţilor din vecinătate; ulterior, câinii fără stăpân capturaţi urmând să fie cazaţi în adăposturile pe care acestea le gestionează.

Subliniem faptul că, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în favoarea implicării active a asociaţiilor şi fundaţiilor, apreciind că: “gestionarea câinilor fără stăpân nu ţine numai de autorităţile publice centrale sau locale, ci şi de societatea civilă, ceea ce în sistemul normativ intern echivalează cu obligarea asociaţiilor ce au ca obiect de activitate protecţia animalelor să contribuie în mod efectiv, inclusiv material, şi nu numai declarativ”.

ANSVSA a demarat controale care vizează condiţiile de funcţionare a adăposturilor publice pentru câini pentru stăpân existente şi respectarea normelor de protecţie şi bunăstare a animalelor. Pentru viitor, se are în vedere ca aceste acţiuni să se realizeze în colaborare cu reprezentanţi ai Poliţiei Animalelor, iar neregulile constate să fie sancţionate, în funcţie de gravitate, de către cele două instituţii, în conformitate cu prevederile legale.

ANSVSA are scopul de a se realiza o cât mai bună gestionare a câinilor fără stăpân, cu respectarea normelor de protecţie şi bunăstare a animalelor iar, prin demersurile întreprinse vine şi în întâmpinarea dorinţei tuturor iubitorilor de animale ca acestea să fie adoptate în număr cât mai mare şi să fie îngrijite, în cele mai bune condiţii.

Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară