ECONOMIC

APIA este în avans cu plățile aferente Campaniei 2020

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 16 – 27.10.2020, au fost autorizaţi la plată în cadrul Campaniei de plăţi în avans pentru anul 2020, un număr de 618.279 fermieri, reprezentând un procent de 74 % din numărul total al fermierilor.

Suma totală autorizată la plată este în valoare de 958.294.278,33 euro, astfel:

– 729.621.987,43 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);
– 190.714.573,34 euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
– 37.957.717,56 euro cofinanţare de la Bugetul Naţional (BN1).

Reamintim că, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020, până la data de 30 noiembrie 2020, se pot efectua plăţi în avans de până la 70 % în cazul plăţilor directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

Plăţile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:

– 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323/03/01.10.2020, pentru plăţile finanţate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);
– 4,7830 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 001/2/03.1.2020, pentru plăţile finanţate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).