ECONOMIC

Atelier pentru îmbunătăţirea implicării tinerilor în dezvoltarea politicilor publice

Reprezentanţi ai organizaţiilor de şi pentru tineret şi ai autorităţilor publice au căutat luni, 29 ianuarie, soluţii pentru îmbunătăţirea modului în care dialogul dintre tineri şi decidenţi este realizat în vederea elaborării, implementării, monitorizării, evaluării şi revizuirii politicilor publice.

Discuţiile au avut loc în cadrul atelierului de validare a procedurii de implementare a dialogului structurat în politicile de tineret şi este parte din proiectul “Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV-ONGT”, cod SIPOCA 277, cod MySMIS 111432, organizat de Convenţia Naţională a Fundaţiilor pentru Tineret în parteneriat cu Asociaţia CIVICUS România şi Consiliul Tineretului din România şi finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Referitor la dialogul structurat, participanţii au subliniat nevoia ca acesta să nu se limiteze la consultări înainte de asumarea unor strategii, planuri de acţiune, legi sau alte decizii, ci să continue şi pentru asigurarea implementării corespunzătoare a acestora, pentru monitorizarea şi evaluarea lor şi chiar modificarea lor atunci când este necesar. În caz contrar, există riscul ca instituţiile să nu fie conştiente de problemele apărute în implementarea unor decizii, dar şi ca tinerii şi organizaţiile de tineret să îşi piardă interesul de a participa la consultări dacă nu consideră că acestea au un impact real.

Totodată, au avut loc discuţii referitoare la platforma digitală care va fi realizată în cadrul proiectului pentru uşurarea informării şi implicării tinerilor în activităţi de influenţare a politicilor publice. Participanţii au discutat rolul tinerilor, al organizaţiilor de şi pentru tineret şi al instituţiilor publice în dezvoltarea şi funcţionarea unei astfel de platforme.

Proiectul de instrument pentru implementarea dialogului structurat (forma de lucru) poate fi găsit pe paginile web ale organizatorilor proiectului, alături de alte informaţii relevante despre proiect.