ACTUALITATE, DIN TRANSILVANIA, ECONOMIC

„Autostrada Nordului” – Au fost semnate contracte de 30 mil de lei pentru studiile de fezabilitate pe traseul Suceava – Vatra Dornei – Bistrița

Miercuri, 10.03.2021, CNAIR a semnat contractele având ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteză Baia Mare – Suceava: LOT 2, Bistrița – Vatra Dornei și  Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteză Baia Mare – Suceava: LOT 3, Vatra Dornei – Suceava.
Ofertantul declarat câștigător pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent lotului 2, Bistrița – Vatra Dornei este S.C. EXPLAN S.R.L., valoarea contractului fiind de 15.793.026,12 lei fără TVA.
Studiul de Fezabilitate pentru lotul 3, Vatra Dornei – Suceava, va fi elaborat de ASOCIEREA S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A., valoarea contractului fiind de 14.475.000,00 lei fără TVA.
Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.
Prestatorii trebuie să asigure, conform contractelor, următoarele servicii:
• Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);
• Întocmirea documentației suport și asistența acordată Beneficiarului pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare;
• Pregătirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări și Asistența tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări.
Durata de realizare a serviciilor de proiectare este de 18 luni de la data de începere a fiecărui contract.