Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța de urgență privind acreditarea școlilor doctorale

,,Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constituțională a României
cu excepția de neconstituționalitate referitoare la O.U.G. nr. 54/2017 privind
modificarea art. VIII alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile
educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, apreciind că aceasta
contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 115 alin. (4) și (5) privind regimul
ordonanţelor de urgenţă, afectează principiul securității raporturilor juridice,
principiul separației și echilibrului puterilor în cadrul democrației constituționale
și principiul supremației legii, consacrate de art. 1 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din
Legea fundamentală, precum și art. 11 și art. 148 alin. (2) din Legea
fundamentală referitoare la obligațiile României decurgând din dreptul
internațional.
În anul 2016, observând expirarea termenului pentru care școlile doctorale
au autorizații provizorii, Guvernul României a intervenit pe calea Ordonanței de
urgență nr. 96/2016 pentru deblocarea situației. Un an mai târziu, executivul a
promovat o nouă ordonanță de urgență de prorogare a termenului până la care şcolile
doctorale autorizate provizoriu sunt considerate acreditate, Nota de fundamentare a
O.U.G. nr. 54/2017 furnizând aceeași justificare cu cea a O.U.G. nr. 96/2016. Astfel,
Avocatul Poporului observă faptul că motivarea situației extraordinare și a urgenței
ordonanței de urgență din anul 2017 este identică cu cea din anul 2016. Totodată,
rezultă că, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 și până în prezent nu a fost
realizată evaluarea școlilor doctorale de către instituțiile îndrituite de lege cu
această sarcină. Prin urmare, circumstanțele pentru care legiuitorul delegat
(Guvernul) a acționat în anul 2016 au rămas neschimbate, dar pierd caracterul
de noutate, specific unei situații extraordinare. În privința condiției caracterului
obiectiv al situației extraordinare, definită de jurisprudența Curții Constituționale
(existenţa sa nu depinde de voinţa Guvernului), nici aceasta nu poate fi susținută,
având în vedere obligațiile legale ale Ministerului Educaţiei Naționale în domeniu. Cât
privește condiția privind motivarea urgenţei în cuprinsul ordonanței de urgență,
aceasta trebuie să fie efectivă, adică să demonstreze necesitatea obiectivă a adoptării
reglementării în regim de urgenţă, nu doar să enunţe această necesitate, astfel cum s-a
procedat în preambulul O.U.G. nr. 54/2017.
Referitor la justificarea privind nevoia urgentă de asigurare a calităţii în
procesul de învățământ, Avocatul Poporului precizează că asigurarea calității se
realizează prin efectuarea evaluării școlilor doctorale, nicidecum prin amânarea
acesteia. Totodată, așa cum se arată în notele de fundamentare ale celor două
ordonanțe de urgență incidente, evaluarea nu a fost efectuată în ultimii 6 ani, adică
de la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, deși metodologia a fost adoptată încă
din anul 2012. Se constată astfel că asigurarea calității învățământului superior este
doar proclamată ca prioritate și principiu de guvernare, în realitate este amânată sine
die.
Din analiza situației expuse nu se constată existența unui pericol public
major care să nu poată fi evitat decât pe calea emiterii unei ordonanţe de
urgenţă. De altfel, ordonanţa de urgenţă examinată nu conţine măsuri urgente pentru
salvarea unui interes public aflat în pericol, aceasta cuprinzând un articol unic. Mai
mult, Avocatul Poporului apreciază că interesul public care trebuie protejat este chiar
asigurarea unui învățământ de calitate, cu atât mai mult cu cât emiterea diplomelor de
doctor în lipsa aplicării legislației naționale și internaționale cu privire la standardele
de calitate a făcut obiectul a numeroase critici, atât pe plan intern, cât și la nivel
internațional.
Din Notele de fundamentare ale celor două ordonanțe de urgență rezultă că
evaluarea școlilor doctorale nu a fost efectuată de la intrarea în vigoare a Legii nr.
1/2011 și până la data prezentei. Rezultă, astfel, că puterea executivă nu și-a exercitat
(prin organele de specialitate) atribuțiile directe în materie, dar, în schimb, a intervenit
în sfera puterii legislative, făcând uz de mijlocul delegării de două ori (Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 96/2016, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
54/2017), prelungind autorizarea provizorie a școlilor doctorale cu doi ani, deși
reglementările legale impun evaluarea periodică a acestora. Se constată, astfel, că, prin
nerespectarea normelor legale imperative din domeniu, este afectat principiul
supremației legii și totodată cel al securității raporturilor juridice.
În contextul în care are la dispoziție mijloacele legale pentru aplicarea
procedurilor de evaluare și acreditare, executivul a intervenit legislativ pentru
prelungirea autorizării provizorii a școlilor doctorale, măsură care apare, pe de o parte
artificială, iar pe de altă parte, o intervenție nejustificată în activitatea legislativului, cu
atât mai mult cu cât măsura extraordinară a ordonanței de urgență a fost folosită atât în
anul 2016, cât și în anul 2017. În aceste condiții, poate fi reținută ingerinţa
nejustificată a Guvernului în atribuţiile de legiferare ale Parlamentului, ceea ce
contravine principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat.
Analizând prevederile europene și internaționale în materia asigurării
calității în învățământul superior, Avocatul Poporului constată și faptul că actul
normativ criticat încalcă prevederile Constituției referitoare la obligația statului
român de a-și îndeplini întocmai și cu bună-credință obligațiile asumate prin
documentele internaționale la care este parte.
Întreaga motivație pe care se bazează opinia Avocatului Poporului se
regăsește pe site-ul instituției, la secțiunea Contencios Constituțional – Excepții de
neconstituționalitate.”

Matei Vîrtosu 4 octombrie 2017
Purtător de cuvânt
AVOCATUL POPORULUI

Recommended For You

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.