ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE, ECONOMIC

Avocatul poporului: se impune luarea de măsuri urgente pentru stabilirea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată decent

Într-un Raport special privind respectarea dreptului la muncă și protecția socială a muncii, elaborat în 26 ianuarie 2022, avocatul poporului face o analiză a raportului între salariul minim și coșul minim de consum pentru un trai decent.

Astfel, în Secțiunea a 7-a, Constatări, a Raportului, se stipulează:

 ”Din informațiile analizate, reiese, în principal, că, raportat la coșul minim de consum pentru un trai decent pentru: – o persoană adultă singură este de 2.708 lei pe lună;

 – o familie de doi adulți fără copii este de 4.417 lei pe lună;

 – o familie de doi adulți și un copil este de 5.993 lei pe lună

– o familie de doi adulți și doi copii pentru luna septembrie 2021 este de 7.234 lei pe lună.

Or, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (2.550 lei pentru anul 2022), este mai mic decât coșul minim de consum pentru persoană adultă singură (2.708 lei).

Prin urmare, față de cele prezentate, apreciem că se impune luarea de măsuri urgente pentru stabilirea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată decent, care să asigure salariaților o protecție corespunzătoare prin raportare la nevoile reale ale acestora și familiilor lor.”