ECONOMIC

Beneficiarii PNDR care au depus cererile de plată în luna aprilie 2019 pentru proiecte de investiţii urmează să încaseze banii solicitaţi

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează că beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală care au încheiat contracte de finanţare cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi care au depus cererile de plată la AFIR în luna aprilie 2019, vor primi în conturile bancare în data de 13 mai 2019 sumele aferente cheltuielilor eligibile realizate în cadrul proiectelor. Suma totală care va fi transferată beneficiarilor PNDR este de 23.353.638,77 euro.

La aceasta tranţă de plată, AFIR va deconta cheltuielile realizate pentru investiţii în exploataţii agricole şi în exploataţii pomicole, în unităţi de procesare a produselor agricole, pentru instalarea tinerilor fermieri, pentru dezvoltarea fermelor mici, dar şi pentru diverse investiţii în mediul rural care nu au specific agricol.

De asemenea, vor fi decontate cheltuieli aferente lucrărilor pentru infrastructura agricolă şi pentru infrastructura rutieră din mediul rural, pentru protejarea patrimoniului cultural, pentru axa LEADER, pentru înfiinţarea grupurilor de producători, precum şi pentru cooperarea fermierilor pentru realizarea lanţurilor scurte de aprovizionare şi a pieţelor locale.

Facem precizarea că o nouă decontare a cheltuielilor eligibile realizate de beneficiarii PNDR va fi realizată de AFIR la sfârşitul lunii mai.