DIN TRANSILVANIA

Bistriţa-Năsăud. 1734 absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat

1734 absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat (anul şcolar 2020-2021)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat vineri, 10 iulie, ora 14:30, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a.

În judeţul Bistriţa-Năsăud au fost repartizaţi în învăţământul liceal de stat 1682 de elevi, dintre care 1006 candidaţi la filiera teoretică şi 676 candidaţi la filiera tehnologică. De asemenea, au mai fost repartizaţi în alte judeţe un număr de 52 elevi din Bistriţa-Năsăud, iar în judeţul nostru au fost repartizaţi un număr de 37 elevi provenind din alte judeţe.

Au fost admişi în etape anterioare repartizării computerizate:

– 292 elevi la specializări vocaţionale;

– 13 elevi în învăţământul militar;

– 18 elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă;

– 15 elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor cu certificat CES (Cerinţe Educaţionale Speciale).

În total, au fost completate 15952 opţiuni, rezultând o medie de 8 opţiuni/elev.

6 candidaţi au fost admişi cu media generală 10.

Conform calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat, în perioada 13-20 iulie candidaţii vor depune/transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admişi. În zilele de 22, 23 şi 24 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.
205 de elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra în următoarea etapă de admitere (24 iulie – 3 august 2020), alături de absolvenţii clasei a VIII-a repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, de candidaţii care nu au participat şi de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională.

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020.

Biroul de presă
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud