ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE

Bugetul municipiului Bistrița va fi aprobat pe 14 februarie 2018

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistriţa sunt convocaţi în şedinţă extraordinară pentru ziua de miercuri, 14 februarie 2018. Şedinţa se va desfăşura în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6, de la orele 14.00, iar ordinea de zi cuprinde:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, reabilitarea şi extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Bistriţa şi localităţile componente”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. pe anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, pe anul 2018;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018.