Featured, ACTUALITATE, CULTURĂ, ECONOMIE

Burse și Premii „Henri Coandă”  pentru elevi și studenți. Depuneri de proiecte până pe 17 aprilie

Distribuire articol:

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat astăzi, 27 martie, programul de Burse și Premii „Henri Coandă”  pentru elevi și studenți.

Bursele „Henri Coandă” se adresează elevilor și studenților din România care participă la competiții internaționale care presupun realizarea unei soluții tehnice (bun, serviciu sau aplicație specifică cercetării aplicative și inovării). Aceștia vor putea fi sprijiniți prin intermediul unei burse de cercetare, în valoare maximă de 100.000 de lei, fiind posibilă acordarea unui număr maxim de 20 burse de cercetare (pentru 20 echipe de elevi și studenți), în limita maximă a bugetului alocat. Dacă în următoarele 12 luni elevii și/sau studenții urmează să participe la o astfel de competiție, în echipă de minimum doi,  aceștia pot aplica pentru Bursa de cercetare Henri Coandă.

Bursele de cercetare se acordă competițional, pe baza unui proiect de cercetare-dezvoltare sau inovare, la solicitarea unui grup format dintr-un mentor și minimum doi membri ai echipei de proiect care au calitatea de elevi ai învățământului secundar și/sau ai învățământului terțiar non-universitar sau studenți din instituțiile de învățământ superior acreditate în România, care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare sau inovare pentru participarea la competiții tehnico-științifice internaționale.

Activitatea de cercetare se desfășoară cu sprijinul unei organizații-gazdă care poate fi o unitate/instituție de învățământ și/sau organizație de cercetare publică sau privată din România, care oferă condiții adecvate de desfășurare a activităților de cercetare-dezvoltare și inovare și sprijină participarea elevilor și studenților la competiții tehnico-științifice internaționale, precum și gestionarea finanțării activităților care se desfășoară în cadrul bursei de cercetare.

Mentorii au calitatea de coordonator științific al proiectului de cercetare-dezvoltare sau inovare și sunt responsabili, în raport cu organizația-gazdă, de implementarea proiectului și de atingerea rezultatelor propuse.

Aplicațiile se depun exclusiv în format electronic, până pe 17 aprilie 2023, folosind formularul de AICI!

În vederea elaborării aplicațiilor trebuie ținut cont de următoarele:

  • Durata unei burse de cercetare acordate prin prezentul program este de maximum 12 luni.
  • Fiecare bursă de cercetare corespunde unui proiect de cercetare sau inovare a cărui durată coincide cu durata bursei solicitate.
  • Fiecare proiect corespunzător bursei de cercetare se evaluează individual pentru acordarea finanțării. La sfârșitul contractului se depune un raport final de evaluare.
  • Bursa de cercetare se acordă pentru susținerea activității de cercetare și realizare a proiectului în vederea participării la competiția tehnico-științifică internațională.
  • Bursa de cercetare cuprinde cheltuielile eligibile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat. În elaborare bugetului, vă invităm să consultați HG-ul mai sus menționat și modelul disponibil aici.
  • Cheltuielile de personal, inclusiv pentru elevii și studenții parte din echipă, nu pot depăși 50% din valoarea bursei.

Totodată, pentru prima oară în țara noastră, în anul 2023, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării premiază rezultatele deosebite ale elevilor și studenților români, obținute la concursuri internaționale, care au presupus realizarea unui bun, serviciu sau a unei aplicații specifice cercetării aplicative și inovării.

Elevii și studenții care au participat la o astfel de competiție, individual sau în echipă, și au obținut premiul I, II sau III, în 2022 sau 2023 sunt încurajați să aplice la Premiile Henri Coandă.

Premiile Henri Coandă se acordă individual, pentru fiecare membru al echipei, astfel:

15.000 lei pentru locul I

9.000 lei pentru locul II

6.000 lei pentru locul III

Aplicațiile se depun exclusiv în format electronic, până pe 17 aprilie 2023, folosind formularul de AICI!


Distribuire articol: