ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE, DIN TRANSILVANIA, LIFESTYLE, POLITICĂ, EDUCAŢIE/CULTURĂ, ECONOMIC, OPINII, SANATATE, SONDAJ, SONDAJ DE OPINIE, Uncategorized

Care sunt cele mai importante măsuri luate pentru IMM-uri

Ordonanţele de urgenţă ce conţin măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri în perioada pandemiei de coronavirus au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. În ceea ce priveşte sprijinul IMM-urilor, măsurile de sprijin incluse în actele normative vizează, printre altele, suportarea a 75% din salariul mediu brut plătite angajaţilor şi garantarea a până la 80% din valoarea finanţărilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii.

Astfel, OUG nr. 30/2020 conţine măsuri privind indemnizaţia plătită salariaţilor precum:

1. Pe perioada stării de urgenţă, în cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, sunt de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut de bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

2. Beneficiază angajatorii care se află în una din următoarele condiţii:

a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi deţin certificatul pentru situatii de urgenta emis de MEEMA;

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID 19 şi nu au capacitatea financiară de a asigura plata tuturor salariilor angajaţiilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% din salariaţii lor. Plata se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care reiese că înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 şi nu are capacitatea financiară de plăti toţi angajaţii;

3. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, CASS şi CAS se face de angajator din indemnizaţiile încasate.

4. Pentru indemnizaţia plătită angajatorul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă (CAM)

OUG nr. 29/2020 conţine unele măsuri fiscal-bugetare ce vizează IMM-urile precum:

I. În cadrul programului IMM Invest România:

1. Se măreşte garanţia de către stat de la 50% la maximum 80% din valoarea finanţării pentru credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru. Valoarea maximă a finanţărilor garantate de stat pentru un beneficiar este de 10 milioane lei ;

2. Pentru IMM-urile care nu au depus situaţii financiare la data solicitării creditului garantat valoarea maxima a finanţării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata pe baza mediei cheltuielilor aferente din balanţele lunare;

3. Acordarea uneia sau mai multe garanţii pentru credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, de maximum 90%, pentru microîntreprinderi sau întreprindere mica, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici;

4. Pentru creditele acordate microintreprinderilor sau intreprinderilor mici se subvenţionează cu 100% dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investiţii, din bugetul Ministerul Finanţelor Publice in cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis;

5. Perioada de acordare a subvenţiei de dobânda este de la momentul acordării creditului şi poate dura până la 31 martie 2021;

6. Durata maximă afinanţărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capitalul de lucru (putând fi prelungite cu maxim 36 de luni).

II. Măsuri pentru IMM-URI:

1. Pe durata stării de urgenţă IMM-urile care şi-au întrerupt total sau parţial activitatea în baza deciziilor autorităţilor publice competente şi deţin certificatul de urgenţă eliberat de MEECA beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi- electricitate, apă, gaze natural, telefonie şi internet, precum şi de amânarea la paltă a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi sediu secundar;

2. În contractele în derulare încheiate de IMM-uri poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercare dovedită cu înscrisuri communicate între părţi, prin orice mijloace, de renegociere a contrcatului, pentru adaptarea clauzelor acestuia.

3. Se prezumă caz de forţă majoră măsurile dispuse pentru prevenirea şi combatere pandemiei care a afectat activitataea IMM, atestată prin certificatul pentru situaţii de urgenţă;

4. Penalităţile din contractele încheiate cu autorităţile publice de către IMM-uri, pentru întârzieri în executare, nu se datorează pe durat stării de urgenţă;

5. Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă, iar pe perioada acesteia se suspendă depunerea declaraţiei.

Restructurarea obligaţiile bugetare:

1. Se prelungeşte termenul până la care debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa pană la 31 iulie 2020, faţă de 31 martie 2020;

2. Se prelungeşte termenul pana la care solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare se poate depune până la 30 octombrie 2020, faţă de 31 iulie 2020.

III. Măsuri fiscale:

1. Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi neachitate până la încetarea măsurilor nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere – încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

2. Se prorogă pana la 30 iunie termenele de plată a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, cu păstrarea bonificaţie de 10%.