ACTUALITATE

CCR a decis. Avocatul Poporului (Victor Ciorbea) nu beneficiază de pensie specială.

Curtea Constituţională a admis parțial, miercuri, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis cu privire proiectul pentru modificarea Legii 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea Avocatului Poporului, prin care acesta beneficiază de pensie de serviciu egală cu 80% din salariul brut lunar.

Iată comunitatul CCR

În ziua de 30 ianuarie 2019, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituţie şi al art.11 alin.(1) lit.A.a) şi art.15 din Legea
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, următoarele obiecţii de neconstituţionalitate:

A. Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului,
obiecţie formulată de Preşedintele României În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi în privinţa pct.I din dispozitiv şi cu majoritate de voturi în privinţa pct.II din dispozitiv, a decis:

1. A admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.I pct.8 (cu referire la art.9 alin.(4)), art.I pct.9 (cu referire la art.9 alin.(41)) şi art.I pct.15 (cu referire la art.11 alin.(12)-(13)) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului sunt neconstituţionale.

2. A respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.I pct.10 (cu referire la art.9 alin.(6)), art.I pct.65 (cu referire la art.552
alin.(1), (2) şi (4)) şi art.I pct.67 (cu referire la art.57 alin.(2) şi (4)) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea in-stituţiei Avocatului Poporului, precum şi legea în ansamblul său, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

B. Obiecţiile de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind declasifica-rea unor documente, în ansamblul său, obiecţii formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, de un număr de 30 de senatori aparţinând Grupurilor parlamentare ale Partidului Naţional Liberal şi Uniunii Salvaţi România şi de Preşedintele României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţiile de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind declasificarea unor documente, în ansamblul său, este neconstituţională.

Curtea a reţinut că actul normativ criticat este de natură a contraveni dispoziţiilor art.1 alin.(4) din Constituţie referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, Parlamentul intrând în sfera de competenţă a autorităţii executive, singura autoritate publică cu atribuţii în organizarea executării legilor. În raport de această soluţie, care vizează legea în ansamblul său, Curtea nu a mai analizat celelalte critici de neconstituţionalitate formulate.

C. Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, obiecţie formulată de Preşedintele României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii este neconstituţională în ansamblul său.

D. Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, obiecţie formulată de Preşedintele României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 este neconstituţională în ansamblul său.

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului.

– Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale