OPINII

Ce e Sfânta Liturghie?

Sfânta Liturghie este un rit complex, de laudă și mulțumire aduse Creatorului universal, care și-a pus amprenta (imago) în Adam, deci în specia umană, imprimându-i vocația unei tot mai intense asemănări cu El, Cel nevăzut și necuprins, dar și Cel întrupat în persoana Fiului Său, noul Adam.
E slujba din centrul cultului creștin și are ea însăși drept centru Sfânta Euharistie, jertfă nesângeroasă, instituită de Iisus Hristos, ca temei al Noului Testament, adică al unei ”alianțe” între Dumnezeu și om din care a dispărut definitiv sălbăticia tragică a sacrificiului sângeros.
Noi suntem părtași ai acestui mister, la care participăm pentru a redeveni curați cu inima, așadar transparenți față de lucrarea harului divin.
Teoretic, deci în ordinea contemplativă, totul e impecabil. Până când treci la practică și-l auzi pe un enoriaș spurcând un ”străin” pentru că e catolic și – după ce că s-a stabilit în România – mai are și tupeul de a aparține unui partid politic nesuferit.
Atunci îți aduci aminte că Biserica ortodoxă a primit deplinătatea nealterată a tradiției apostolice, neprimind însă scutire de la erezia filetismului (naționalismul religios) și nici de la prostia fudulă a autoîndreptățirii morale semidocte.
Teodor Baconschi