Ludovic Orban
ACTUALITATE, ECONOMIC

Ce măsuri economice au fost adoptate în şedinţa de guvern de astăzi?

Guvernul s-a reunit în şedinţă pentru a lua mai multe măsuri economice în sprijinul companiilor private. Premierul Ludovic Orban a anunţat că angajaţii companiilor care au pierderi în această perioadă vor beneficia de şomaj tehnic. De asemenea, primul ministru, a dat asigurări că vor fi măsuri active privind capitalul de lucru şi că vor fi alocări importante pentru investiţii publice.

”În circumstanţele excepţionale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt şi mediu poate afecta grav situaţia economică a multor întreprinderi sănătoase şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar si pe termen lung de lungă durată, periclitând supravieţuirea acestora. Luând în considerare cele menţionate anterior, se impune o acţiune decisivă şi cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID – 19”, arată Guvernul în expunerea de motive.
Gvernul modifică Ordonanţa privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, beneficiarii eligibili fiind IMM care au obţinut din partea Ministerului Economiei un atestat care certifică faptul că au suferit pierderi de natură economică datorate epidemiei de Coronavirus in Romania.”
Programul va consta în acordarea de garanţii de stat a unuia sau mai multor credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei.
De asemenea, în cadrul aceluiaşi program, vor putea fi acordate una sau mai multe garanţii pentru credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mica, in valoare maxima de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

Firmele care au certificat de situaţie de urgenţă de la Ministerul Economiei vor putea depune declaraţiile fiscale la 25 aprilie (termenul anterior era 25 martie), fără a fi sancţionate. Totodată, pentru aceste firme se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, cu excepţia celor stabilite prin hotărâri judecătoreşti penale. Totodată, nu se calculează şi nu se datorează obligaţii accesorii prevăzute de lege.

Durata maximă a finanţărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiţii, şi de 36 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 36 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a OUG.

Pentru acoperirea costurilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului, cheltuielile privind comisionul de administrare  vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, in cadrul unei scheme de ajutor de minimis.

De asemenea sunt este modificată şi Ordonanţa privind acordarea unor facilităţi fiscale, fiindschimbate atât termenul până la care debitorii care au datorii bugetare în cauntum mai mare sau egal cu suma de un milion de lei pot notifica organul fiscal competent, cu privire la intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare, care devine 31 iulie, dar şi cel până la care poate fi depusă solicitarea de restructurare, respectiv 30 octombrie 2020.

Totodată, prin derogare de la Legea responsabilităţii fiscal bugetare şi de la Legea privind finanţele publice, în anul 2020 se poate promova o rectificare bugetară în primul semestru al anului şi sunt autorizaţi ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.