ziua Poloniei
ACTUALITATE

Ce sărbătoresc azi polonezii?

În prezent ziua de 3 mai în Polonia este o sărbătoare naţională stabilită cu scopul de a sărbători aniversarea adoptării Constituţiei din anul 1791, care a purtat numele oficial Hotărîrea Guvernamentală, care poate fi comparată cu Actul despre forma guvernării (Regeringformen), care cu 150 de ani mai devreme a fost adoptată în Suedia.

Atunci în Polonia noţiunea „constituţie” se referea la fiecare lege adoptată de Seim ( parlament), inclusiv şi la legile pe care în prezent le definim prin noţiune „legi obişnuite”. Atunci erau răspîndite  două tipuri de constituţii: Constitutionnes perpetuae – adică constituţii veşnice, care erau în vigoare fără limită de timp, precum şi constitutionnes temporales- adică legi care sînt în vigoare cîţiva ani.

Legea Guvernamentală din 3 mai 1791 avea toate trăsăturile unei legi de bază, adică a constituţiei în înţelesul contemporan al acestui cuvînt.Astfel , acum peste 200 de ani în Polonia această Lege Guvernamentală a fost numită Constituţia din 3 mai. În general se recunoaşte că aceasta nu a fost numai prima lege de bază în istoria Poloniei, dar şi prima constituţie modernă scrisă în Europa, fiindcă în Franţa Constituţia a fost adoptată în acelaşi an, dar abia în septembrie. A fost a doua Constituţie din lume după Constituţia SUA, din 1789.

Istoricii pot discuta dacă într-adevăr a fost prima Constituţie scrisă, din Europa, dacă tocmai în Suedia în anul 1634 a fost eliberat Actul despre Forma guvernării , menţionat deja, şi tocmai acest act legislativ ar trebui să fie recunoscut ca unul anterior adoptării unei legi de bază, care a dat  Suediei (mai ales după 1720) bazele creării unui sistem al monarhiei Constituţionale, dar, avînd în vedere contextul istoric, la sfîrşitul sec.al XVIII-lea (Revoluţia americană şi cea franceză), privind din perspectiva de azi a sec.XXI, un jurist şi politolog contemporan se va pronunţa pentru recunoaşterea Constituţiei Poloneze(şi celei Lituaniene în acelaşi timp) din 3 mai 1791 ca prima Constituţie scrisă în istoria Europei moderne.

În Polonia, mai ales după anul 1981, Constituţia din 3 mai a avut şi o semnificaţie simbolică, fiind model al sistemului unui stat independent şi suveran.

În Constituţia din 3 mai din 1791 pentru prima dată în Europa a fost scrisă în formă de norme legislative, care prevedeau regula împărţirii puterii – această regulă pînă în zilele de azi stă la baza unui drept constituţional modern şi democratic.

Acestă Constituţia a fost o creaţie a concepţiei politice poloneze din perioada iluminismului.

Unul dintre excepţionalii istorici polonezi Zygmunt Gloger la începutul sec. XX a scis despre Constituţia din 3 mai, că adoptarea  acestui act a avut o mare importanţă pentru perioada de atunci – „are o importanţă deosebită fiindcă a fost primul caz unde cea mai importantă pătură ssocială a poporului, nefiind forţată, s-a dezis de principalele ei privelegii, aşa tocmai a făcut noblimea poloneză în anul 1791”.

Un alt istoric din Polonia deja independentă în anul 1935, făcînd legătura cu atmosfera sublimă a Zilei de 3 mai 1791, a scris – exagerînd un pic – că „S-a înfăptuit o renaştere a poporului”. Nobilimea în mod binevol s-a dezis de unele privelegii în favoarea păturilor sociale inferioare, benevol a acceptat să plătească unele impozite, a ridicat burghezia aproape pînă la nivelul său, i-a luat pe ţărani sub tutela specială a dreptului.

Semnificaţia Constituţiei din 3 mai ca simbol şi legendă – sau chiar mit- este excepţională în formarea  şi consolidarea identităţii naţionale a polonezilor şi pentru lupta lor pentru un stat independent şi de sine stătător. Mai ales în anii lipsei de independenţă (1795-1918) această Constituţie a fost o legătură simbolică pentru o naţiune despărţită şi care s-a aflat sub puterea a trei ţări străine.

                   Dr. Habilitat.Stanislaw Gebethner
(Universitate de la Varşovia)