DIN TRANSILVANIA

Cererea de finanaţare pentru Spitalul Regional Cluj, depusă la toamnă la Comisia Europeană

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea şi Andrew McDowell, Vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii, au semnat Acordul de servicii de asistenţă tehnică (PASSA). Acest Acord stabileşte termenii în care Banca Europeană de Investiţii va acorda sprijin pentru implementarea proiectelor de care beneficiază Ministerul Sănătăţii în cadrul Fondului European Structural de Investiţii: Programului Operaţional Regional (“POR”) şi Programului Operaţional pentru Asistenţă Tehnică (“POAT”), aşa cum este prevăzut în Memorandumul de Înţelegere semnat de Banca Europeană de Investiţii şi Guvernul României.

“Astăzi facem un alt pas important pentru construirea celor trei spitale regionale din Iaşi, Cluj Napoca şi Craiova. În cadrul acestui Acord de servicii de asistenţă tehnică (PASSA), vom beneficia de sfaturile experţilor BEI în faza de proiectare, supraveghere şi construcţie a celor trei spitale”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

În baza acestui Acord, Banca Europeană de Investiţii va oferii servicii de asistenţă tehnică pentru Ministerul Sănătăţii, pentru întărirea capacitatii de management necesară în implementarea celor trei proiecte pentru Spitalele Regionale de Urgenţă, cofinanţate de fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Operaţional Regional.

Ministerul Sănătăţii a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, la data de 4 iunie 2019, contractul de finanţare prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020, proiectul ,,Întărirea capacităţii Ministerului Sănătăţii de a pregăti şi implementa proiectele SRU Craiova, Iaşi, Cluj în valoare de 78 milioane lei”, valoare din care se va finanţa Acordul de Servicii de Asistenţă Tehnică (PASSA).

Prin Acordul de Servicii de Asistenţă Tehnică (PASSA), echipa PASSA va oferi servicii de asistenţă şi va acţiona în calitate de consultant independent pentru Ministerul Sănătăţii. Prin urmare, rolul Echipei PASSA va fi acela de consiliere şi completare, dar nu va înlocui, transfera sau îndeplini rolurile şi responsabilităţile omologilor relevanţi din cadrul Ministerului Sănătăţii, ori al Asistenţei Tehnice existente pentru Ministerul Sănătăţii.

Se va oferi sprijin în orice stadiu pe parcursul etapei de implementare a proiectului, începând cu elaborarea ofertelor pentru documentaţia de atribuire a proiectului până la darea în exploatare finală şi exploatarea facilităţilor. Echipa care va asigura Asistenţă Permanentă va juca un rol de sprijin, însă nu predominant în luarea deciziilor cu privire la aceste activităţi. Performanţa finală în implementarea proiectului va rămâne responsabilitatea Ministerului Sănătăţii, conform rolurilor şi răspunderilor sale specifice.

Acordul are o valoare totală de 12.899.600 euro, din care valoare Serviciilor de Asistenţă Permanentă este de 3.478.800 euro şi valoarea Serviciilor pe bază de Solicitare este de 9.420.800 euro şi se va derula până la data de 31 decembrie 2023.

“Astăzi, prin semnarea acestui contract, demonstrăm faptul că înaintăm cu paşi siguri, iar nivelul la care am ajuns dovedeşte că respectăm o foaie de parcurs la care ne-am angajat prin Programul de guvernare privind construcţia de spitale regionale în Romania”, a mai declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

Cel mai avansat proiect este SRU Iaşi, pentru care a fost realizat studiul de fezabilitate şi aprobat, prin HG nr.290/ mai 2019, indicatorii tehnico-economici. Cererea de finanţare a realizării SRU Iaşi este în curs de pregatire, astel încât în luna septembrie urmează să fie depusă la Comisa Europeană.

Consultantul BEI a pregatit documentaţia de atribuire pentru activitatea de proiectare SRU Iaşi, care urmează să fie lansată în perioada următoare. “Pentru urgentarea activitaţilor de atribuire a contractului de achiziţie pentru proiectarea SRU Iaşi, am apelat la lansarea procedurii cu clauză suspensivă. Acest lucru ne va permite să demarăm achiziţia înainte de a obţine aprobarea Comisei Europene pentru cererea de finanţare. Câştigăm astfel timp preţios să oferim o garanţie Comisiei Europene privind angajamentul României pentru construcţia acestor spitale”, a mai adaugat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Pentru Spitalul Regional Cluj Napoca a fost realizat studiul de fezabilitate, a fost obţinut Acordul de Mediu şi sunt finalizaţi indicatorii tehnico-economici care vor fi aprobaţi la sfârşitul lunii august în Guvern, urmând ca în luna octombrie să fie depusă cererea de finanţare şi pentru acest spital la Comisia Europeană.

De asemenea, se estimează că pentru SRU Craiova, cererea de finanţare va fi depusă la Comisia Europeană în luna decembrie.

SURSA: Ziua de Cluj