OPINII

Cine practică limba de lemn?

Politicienii-marionetă, anumiți funcționari, diplomații fără vocație și propagandiștii/activiștii unei anumite ideologii. Sub influența acestora, se mai exprimă în clișee inșii cu educație precară, fără autonomie intelectuală și înclinați spre conformism.
Nu cred că trebuie să confundăm limba de lemn cu jargonul fiecărei profesiuni. Cum vocația sacerdotală nu este nici o ”meserie” (printre altele), nici un angajament ideologic, nu există scuze pentru clericii care – deși școliți și cunoscători direcți ai omului și ai societății – se exprimă lemnos, în lozinci teologale și formule fixe, de garantată ”pietate”, ”smerenie” sau ”filantropie”.
Un preot este și un intelectual, amic al bibliotecii, expert al hermeneuticii, un spirit suplu, care are datoria pastorală de a fi creativ, viu, ba chiar surprinzător, până la paradox.
Sigur, pentru tradiția creștină, originalitatea e totuna cu fidelitatea față de ”originale”, asta neînsemnând că Vestea cea Bună trebuie să fie anunțată în moduri prestabilite, precum hârtia perforată a unei cutii muzicale.
Teodor Baconschi