DIN TRANSILVANIA

Cluj-Napoca. Parcul Central „Simion Bărnuțiu” va fi dotat cu sistem de iluminat modern (LED) și eficient

Luni, 10 iunie, a fost semnat contractul pentru achiziționarea aparatelor necesare pentru modernizarea sistemului de iluminat din Parcul Central, utilizând tehnologie LED.

Această investiție face parte din proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public folosind tehnologie LED”, finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

Modernizarea sistemului de iluminat presupune înlocuirea aparatelor de iluminat existente pe 227 de stâlpi cu aparate de iluminat moderne utilizând tehnologia LED.

Valoarea totală a investiției este de 535.000 lei fără TVA, iar termenul de execuție a investiției este de 3 luni.

Principalele etape ale lucrării sunt: aprovizionarea cu materiale, execuția lucrării, configurarea sistemului de iluminat, recepția acesteia, verificarea instalațiilor și măsurarea rezultatelor.

Obiectivele acestei investiții sunt:
1. diminuarea cheltuielilor reale de funcționare a sistemului de iluminat.
2. Limitarea impactului asupra mediului prin:
– reducerea consumului de energie electrică;
– reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră CO2;
– reducerea fenomenului de poluare luminoasa
– alegerea de produse care utilizează mai puţine materii prime, respectiv produse alcătuite din materiale recuperabile în procent ridicat;
– utilizarea unor produse eficiente energetic

De asemenea, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, sunt în desfășurare încă două etape a proiectului „Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public folosind tehnologie LED”:
– modernizarea sistemului de iluminat cu tehnologie LED pentru 22 de străzi din municipiu (1358 aparate de iluminat) care este în faza de execuție
– modernizarea sistemului de iluminat cu tehnologie LED pentru peste 60 de treceri de pietoni din oraș, care se află în faza de obținere a autorizațiilor de construcție.