DIN TRANSILVANIA

Cluj-Napoca. Primăria a câştigat un proiect european de peste 56,3 mil. lei. Ce se face cu banii?

Primăria Cluj-Napoca a câştigat un proiect european de peste 56,3 mil. lei (11,7 mil. euro) pentru realizarea de benzi dedicate transportului public în comun, inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spaţiu public, semaforizare, iluminat public şi mobilier urban pe Bd. 21 Decembrie 1989.

Perioada de implementare a proiectului este de 55 luni, până în data de 31 martie 2022. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.