ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE

Concurs pentru ocuparea a trei posturi în cadrul Direcției Municipale de Sănătate Bistrița

Direcţia Municipală de Sănătate Bistriţa anunţă organizarea în data de 19.04.2018, ora 10.00, proba scrisă a concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante, de asistent medical principal, pe durată nedeterminată, la:

– Cabinet medical școlar nr. 3, Colegiul Național „Andrei Mureșanu”;
– Creșa nr. 1, Aleea Șieului nr. 11B.
Condiţii specifice de participare:
1. Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalare (specialitatea med. generală sau pediatrie);
2. Examen pentru obţinerea gradului de principal;
3. Minim 5 ani vechime în specialitate;
4. Certificat de membru OAMGMAMR în termen de valabilitate.
1 post de îngrijitoare, pe durată determinată, la Creșa nr. 1, Aleea Șieului nr. 11B:
– studii medii.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante susmenţionate se va desfăşura la sediul Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa, str. Andrei Mureşanu, nr. 44A şi va consta în:
– selecţia dosarelor – 12.04.2018, ora 10.00;
– testare psihologică – 16.04.2018, ora 09.00;
– proba scrisă – 19.04.2018, ora 10.00;
– interviu. – 24.04.2018, ora 09.00.
Dosarele de înscriere pentru concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa, str. Andrei Mureşanu nr. 44A, iar informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane şi organizare, telefon 0263-212325.
Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei și pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primăria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 27.03.2018.