ACTUALITATE

Concurs pentru ocuparea unui post în cadrul Direcției integrare europeană a Primăriei Bistrița

Primăria municipiului Bistrita anunţă organizarea în data de 05.06.2018, orele 10.00 – proba scrisă, respectiv 08.06.2018, orele 10.00 – interviul, a concursului pentru ocuparea postului vacant pe durată determinată de inspector de specialitate gr. IA la Serviciul implementare proiecte finanțate din fonduri europene din cadrul Direcției integrare europeană.
Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea căi ferate, drumuri și poduri;
– vechime în muncă – minim 7 ani.
 Concursul pentru ocuparea postului vacant susmenţionat se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistrița, Piața Centrală, nr. 6 şi va consta în trei probe:
– selecţia dosarelor;
– proba scrisă;
– interviu.
Dosarele de înscriere pentru concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv din data de 10 mai 2018 până la data de 23 mai 2018, orele 16.00, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6, iar informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane şi organizare, camera 8, telefon 0263224706, int. 118.