ACTUALITATE

Concursul naţional de intrare în Rezidenţiat se amână pentru data de 8 decembrie 2019

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, Ministerul Sănătăţii organizează concursul naţional pentru admiterea în rezidenţiat pe locuri şi pe posturi, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an, iar conform calendarului stabilit anul trecut, în data de 17 noiembrie 2019 trebuia să se desfăşoare sesiunea din anul acesta.

Ministerul Sănătăţii organizează această admitere în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale care presupune elaborarea a 7 ordine de ministru, 3 dintre acestea fiind comune MS şi MEN.

Primul din ordinele comune vizează aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat

Prin cel de -al doilea se desemnează comisia comună centrală şi comisiile locale pentru organizarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea noiembrie 2019; (conform art. 7 din HG nr. 899/2002).

Iar în cel de-al treilea se aprobă cifra de şcolarizare la concurs (pe specialităţi, locuri, posturi)

Ministerul Sănătăţii a întocmit toate actele necesare, dar având în vedere că la Ministerul Educaţiei Naţionale nu a fost numit un ministru sau ministru interimar, suntem în imposibilitate de a emite aceste acte normative şi prin urmare de a susţine acest concurs la data de 17 noiembrie 2019.

“Deşi am sperat să nu ajungem în această situaţie şi am sperat că vom avea un ministru al Educaţiei în baza propunerii transmise de Premier la Preşedintele României, iată ca ne vedem nevoiţi să luăm o decizie de amânare a concursului pentru binele celor care doresc să se specializeze pentru a-şi îngriji şi ajuta semenii”, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii a adăugat ca această situaţie putea fi evitată dacă omul cu cea mai mare funcţie în stat ar fi înţeles sau măcar i-ar fi păsat.

“Jocurile politice nu trebuie să afecteze Sănătatea. Sănătatea nu are culoare politică”, a mai spus ministrul.

În acest context, a fost gândit un nou calendar pentru desfăşurarea concursului.

Astfel, concursul naţional se va desfăşura în data de 8 decembrie 2019, după cum urmează:

– înscrierea candidaţilor: 28 octombrie -11 noiembrie 2019;

– transmiterea listelor cu candidaţilor înscrişi de către Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene şi a municipiului Bucureşti Ministerului Sănătăţii: cel târziu 14 noiembrie 2019;

– centralizarea listelor de către Ministerul Sănătăţii şi defalcarea candidaţilor pe centre universitare: cel târziu 25 noiembrie 2019;

– afişarea pe site-ul rezidenţiat.ms.ro a listelor cu candidaţii admişi în concurs, pe centre universitare şi domenii: 27 noiembrie 2019;

– sesizarea de către candidaţi a eventualelor erori de redactare: până cel târziu 29 noiembrie 2019;

– afişarea pe site-ul rezidenţiat.ms.ro şi pe site-urile facultăţilor de medicină şi farmacie a repartizării candidaţilor pe săli în funcţie de domeniul pentru care s-au înscris: 05 decembrie 2019;

– alegerea posturilor/locurilor de candidaţi în funcţie de punctajul obţinut: 17,18,19 decembrie 2019;

– semnarea contractelor individuale de muncă cu unităţile sanitare: 6-14 ianuarie 2020;

– repartiţia pe clinici de pregătire: 14-16 ianuarie 2020.

La fel ca în anii trecuţi, Concursul se va desfăşura în 6 centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Concursul se va desfăşura după aceeaşi metodologie, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.

Ministerul Sănătăţii va publica pe site-ul oficial www.rezidenţiat.ro, toate amănutele privind numărul locurilor şi posturilor, metodologia şi condiţiile de participare.