EDUCAŢIE/CULTURĂ

Consiliul Naţional al Elevilor: Concursurile pentru inspectori şi directori – un imperativ pentru şcoala românească!

Având în vedere faptul că, anul trecut, Ministerul Educaţiei a suspendat concursurile pentru ocuparea posturilor de directori şi inspectori şcolari, Consiliul Naţional al Elevilor atrage atenţia asupra necesităţii desfăşurării acestor concursuri în anul şcolar curent, pentru a evita numirile de la centru, care nu ţin cont de adevăratele competenţe manageriale ale candidaţilor.

În acest sens, Consiliul Naţional al Elevilor solicită organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspectori şcolari şi de directori, care să evalueze în mod obiectiv cu adevărat abilităţile specifice necesare pentru ocuparea unui astfel de post, astfel încât detaşările “în interesul învăţământului” să nu mai reprezinte o practică des întâlnită.

Aceste concursuri reprezintă, în esenţă, singura modalitate prin care funcţiile publice de conducere din sistemul educaţional local pot fi ocupate în mod corect, de către persoane capabile să managerieze în mod eficient, deschis şi participativ o unitate de învăţământ, sau, după caz, un inspectorat şcolar.

În plus, considerăm că este imperioasă includerea reprezentanţilor elevilor în calitate de observatori în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi inspector şcolar general, pentru a asigura transparenţa acestui proces.

În lipsa unor observatori independenţi, integritatea întregului proces poate fi pusă cu uşurinţă sub semnul întrebării.

“În ultima perioadă, am văzut cu toţii din ce în ce mai multe numiri şi detaşări în funcţiile de directori şi inspectori şcolari, cele mai multe dintre ele făcute în mod netransparent şi ignorând cu desăvârşire nevoile reale ale comunităţilor şcolare afectate. Solicităm Ministerului Educaţiei demararea procedurilor necesare organizării examenului pentru ocuparea acestor funcţii şi includerea reprezentanţilor elevilor în comisiile de concurs, în calitate de observatori independenţi. Doar aşa vom putea vorbi despre un proces transparent, ce va avea drept produs finit o nouă generaţie de manageri şcolari ales în mod deschis, pe baza competenţelor pe care le au” – a declarat Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.