EDUCAŢIE/CULTURĂ

Consiliul Naţional al Rectorilor din România (CNR) şi-a ales conducerea

Astăzi, 18 septembrie 2020, la Braşov – Universitatea “Transilvania”, în cadrul reuniunii Plenului Consiliului Naţional al Rectorilor din România (CNR), în prezenţa unui număr de 69 de rectori – reprezentanţi ai universităţilor româneşti, a fost aleasă, prin vot secret, noua conducere a C.N.R., cu 68 de voturi “Pentru” şi un vot “Împotrivă “.

Noua conducere este formată din:

PREŞEDINTE
* CÎMPEANU Sorin Mihai – Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

SECRETAR GENERAL
* COSTOIU Mihnea Cosmin – Universitatea Politehnica din Bucureşti

VICEPREŞEDINŢI:
* ABRUDAN Ioan Vasile – Universitatea “Transilvania” din Braşov
* AZAMFIREI Leonard – Universitatea de Medicină şi Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureş
* BREAZ Valer Daniel – Universitatea “1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia
* BÂRSAN Ghiţă – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu din Sibiu
* CAŞCAVAL Dan – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
* CRISTUREANU Cristiana – Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti
* DAVID Daniel – Universitatea “Babeş Bolyai” din Cluj
* ISTUDOR Nicolae – Academia de Studii Economice din Bucureşti
* JINGA Viorel – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti
* MOŞ Diana Asinefta – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
* NEGRICEA Iliuţă-Costel – Universitatea Româno – Americană din Bucureşti
* PIRTEA Marilen Gabriel – Universitatea de Vest din Timişoara
* POPA Valentin – Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
* PREDA Marian – Universitatea din Bucureşti
* RADU Sorin – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
* SPÎNU Cezar Ionuţ – Universitatea din Craiova
* VĂCĂREANU Radu – Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Cu această ocazie, Plenul CNR a validat şi obiectivele pentru a construi, în următoarea perioadă, un mediu universitar pregătit să răspundă atât provocărilor situaţiei epidemiologice, cât şi standardelor de calitate şi cerinţelor pieţii muncii astfel încât, chiar şi în condiţii speciale, să se poate menţine continuitatea şi creşterea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică, a competitivităţii fiecărei universităţi şi a învăţământului superior ca sistem în noul cadrul european.

Sorin Mihai Cîmpeanu este rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, preşedinte al Agenţiei Universitare a Francofoniei şi preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor. A fost Ministru al educaţiei şi cercetării ştiintifice în perioada 2014-2015 şi Prim-Ministru interimar al României.