EDUCAŢIE/CULTURĂ

Consiliul Naţional al Rectorilor vrea mai mulți bani pentru educație și cercetare

Consiliul Naţional al Rectorilor s-a pronunţat deja asupra nevoii de finanţare adecvată a educaţiei şi cercetării, activităţi care stau la baza dezvoltării şi modernizării României.

Mai specific, reiterăm acum apăsat ideea că pentru a nu genera o involuţie a învăţământului superior finanţarea acestuia trebuie să fie cel puţin la valoarea absolută de anul trecut-raportat la execuţia bugetară din educaţie pentru anul 2020, iar pentru dezvoltarea domeniului ar trebui chiar crescută, conform angajamentelor din programul de guvernare.

Susţinem aceeaşi idee şi în cazul finanţării instituţionale a activităţii de cercetare ştiinţifică, reamintind şi angajamentul din programul de guvernare pentru finanţarea de bază a activităţii de cercetare în universităţi.