ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE

Corespondență din Republica Moldova – Grigore Vieru omagiat la Chișinău

Poezia lui Grigore Vieru -zâmbetul înălţării spre omenesc

Biblioteca Liviu Rebreanu, în colaborare cu Unitatea Militară 1001, a organizat o activitate culturală dedicată comemorării poetului Grigore Vieru la cea de-a 83-a aniversare din ziua naşterii. În calitate de invitaţi speciali s-au aflat: scriitoarea Ana Onica; conferenţiar universitar Eugenia Bogatu, doctor în filosofie, USM; poeta Svetlana Grigoriu. Manifestarea a fost moderată de poeta Lidia Grosu, cercetător literar.

Lidia Grosu s-a referit la activitatea literară a poetului, accentuând  despre stările de dor ale poetului, reflecţiile lor în întreaga operă, axarea poetului pe înaltul sentiment de patriotism, dat fiind că s-a născut (culmea!) pe mal de Prut, sârma ghimpată trecând prin chiar grădina casei părinteşti, dar şi prin inima poetului, gândul major de înălţare rămânând unicul: „Dacă visul unora era să ajungă în Cosmos, eu viaţa întreagă am visat să trec  Prutul”. Şi… l-a trecut, activitatea de redeşteptare  a maselor preocupându-l îndeosebi, de la 1989 până la momentul ce l-a costat viaţa, fiind într-o continuă colaboare fructuoasă, în acest sens, cu regretatul inegalabil cuplu Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, care îi cântau poeziile ce erau continuu lecţii de demnitate. „Întreaga sa operă este un accent pe valorile naţionale, a menţionat poeta Lidia Grosu, iubirea de neam, ţară, limbă română, istorie, tradiţii fiind distinctă în poezia lui Grigore Vieru. Venind cu o profundă analiză literară, Lidia Grosu a subliniat: „Ecoul operei valoroase a lui Grigore Vieru, studiată de critica contemporană, are şi va avea un viu răsunet în vâltoarea timpurilor şi în rândurile viitoarelor generaţii, care, mobilizate de adevărate dimensiuni ale acestei moşteniri literare, pe cât de relevantă, pe atât de inedită, vor descoperi noi şi noi sensuri cu decodificarea gândului cifrat, ale motivelor fundamentale prin care lirismul cetăţenesc străbate necontenit sufletul omenesc întru a-l plasa,  printr-o  perpetuă şi tulburătoare mişcare, în dimensiunea sentimentelor, deducând noi şi noi formule poetice…”

Doctorul în filosofie Eugenia Bogatu a venit cu o interpretare filosofică a creaţiei poetice a lui Grigore Vieru, atenţionând la faptul că „Tot ce este genial poate fi reflectat prin cuvinte simple.” Or, „cuvântul lui Crigore Vieru care  pare simplu, pe înţelesul tuturor, în acelaşi timp este unul ales ce propune o gamă largă de meditaţii asupra noţiunii de om, a cultivării calităţilor acestuia… Recitindu-i opera, descopăr de fiecare dată sufletul cuminte ce a evitat îmbrăcarea măştilor, contribuind la purificarea  noastră prin păstrarea copilului din noi…”.

Scriitoarea Ana Onica, referindu-se la omenescul lui Grigore Vieru, a remarcat despre importanţa operei poetului, care va dăinui în timpuri, scriitorul rămânând un izvor nesecat de valori prin care sentimentele de iubire, bunătate, sinceritate se reclădesc în noi, ocupând, totodată şi  spaţiul incomensurabil în educarea tinerei generaţii.

Cu o dedicaţie specială a venit poeta Svetlana Grigoriu, care apreciază în mod deosebit tot ce a fost şi rămâne legat de viaţa şi activitatea poetului Grigore Vieru.

De menţionat, că toate aceste autoare au recitat  versuri din creaţia  proprie dedicate marelui poet. În dialogul poetic s-au implicat şi ostaşii, lecturând poeme îndrăgite din opera celui comemorat.

În final, locotenentul Ion Donici a înmânat diplomele decernate din partea  Ministerului Afacerilor Interne , Departamentul Trupelor Carabinieri, Brigada nr. 1 mobil-operative doamnelor: Lina Iftodi, şef-filială, Angela  Zelinschi, bibliotecar principal, Lidia Grosu, poetă, Ana Onică, scriitoare, Eugenia Bogatu, dr. In filosofie, conf. univ.  –  „pentru colaborare fructuoasă, implicare, participare activă şi aport considerabil la educarea militarilor în termen în spirit patriotic, cultivându-le respect şi dragoste faţă de valorile culturii naţionale”

Lina Iftodi