OPINII

Creștinismul oferă o reîntoarcere la firesc, bun-simț, voioșie, inocență și inteligență

Creștinismul scoate omul din starea de pasivitate, dezorientare și deznădejde a lumii. Am văzut cu ochii mei oameni transformați radical: din niște fețe triste, inimi vlăguite și caractere blazate, prieteni dragi au devenit entuziaști apostoli ai luminii, suflete jertfelnice și personalități ospitaliere.
Adicțiile rușinoase au dispărut ori bolile sufletești au scăzut în intensitate. Mutrele acre, mințile superficiale și ego-urile mereu jignite sau nemulțumite s-au lăsat șlefuite de har. Rezultatul? Antifragilitatea. Mai multă rezistență la adversitățile lumii. Spirit de luptător. Samuraiul creștin e străin de boala confortului și patima luxului.
Omul care L-a întâlnit pe Iisus redescoperă pacea, bucuria, încrederea și starea de fericire copilărească în fața celor mai mici daruri. Dumnezeu transformă definiția iubirii carnale într-o etică a dăruirii complet opusă narcisismului de tip Instagram, TikTok, ș.a.m.d.
. Anima naturaliter Christiana.
Mihai Neamțu