DIN TRANSILVANIA

Democraţia aduce diversitate, dialog şi toleranţă, iar diversitatea duce la o mai atentă privire asupra educaţiei incluzive

Autor: Cristina Iurişniţi

Ca fiinţă socială, omul este dependent de ceilalţi oameni. Această dependenţă înseamnă, de fapt, ajutor, posibilitatea de a comunica şi coopera. Legislaţia şcolară actuală prezintă unele lacune în privinţa susţinerii integrării sociale a copiilor cu cerinţe educative speciale, drept pentru care în calitate de cadru didactic, de deputat, membru în Comisia de învăţământ şi preşedinte al Comisiei pentru egalitate de şanse, am înaintat o serie de propuneri legislative în acest sens.

Respectarea Ordinului 1985/2016 (privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale), art. 9, alin. 1, a Ordinului 5555/7 octombrie 2011 (pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională) şi a Ordinului 5574/7 octombrie 2011 (pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă).

În prezent Cabinetele de asistenţă psihopedagogică funcţionează în unităţi de învăţământ preuniversitar şi asigură asistenţă psihopedagogică unui număr de 800 de elevi sau de 400 de preşcolari. Se impune o reducere a numărului de elevi arondaţi unui cabinet la cel mult 400 de elevi sau cel mult 250 de preşcolari.

De asemenea un profesor logoped acoperă în prezent o zonă de intervenţie/ circumscripţie logopedică de cel puţin 500 de copii/elevi din grădiniţe şi din clasele I-IV. Propunem diminuarea acestei norme la cel mult 250 de copii/elevi din grădiniţe şi din clasele primare.
Modificări legislative necesită statutul cadrului didactic cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES integrat în învăţământul de masă fără servicii de sprijin, responsabilului de caz, precum şi facilitatorului.

Este necesară o revizuire a Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a (subiectele de examen pentru elevii cu CES să fie adaptate în funcţie de curriculele adaptate utilizate de elevii cu dizabilităţi/ CES şi de caracteristicile diagnosticului acestora, după modelul evaluărilor naţionale la clasele II-IV-VI), precum şi a Metodologiei privind organizarea si desfăşurarea examenului de Bacalaureat, în aceeaşi problemă.

Deputat
prof. Cristina Iurişniţi
Membru în Comisia de învăţământ
Preşedinta Comisiei pentru egalitate de şanse