POLITICĂ

Deputat PNL propune măsuri de protecţie a minorilor faţă de jocurile de noroc şi promovează principiile jocului responsabil

Partidul Naţional Liberal, prin deputatul Matei Dobrovie, a depus o iniţiativă de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, care urmăreşte să protejeze drepturile locatarilor din imobilele cu destinaţia de locuinţe în care funcţionează sălile de jocuri de noroc, dar şi să prevină expunerea minorilor la astfel de jocuri. Totodată, propunerea legislativă prevede şi informarea optimă a jucătorului pentru conştientizarea pericolului de dezvoltare a unei dependenţe de jocuri de noroc şi promovarea principiilor jocului responsabil.

Principalele modificări aduse de prezenta propunere constau în: protejarea minorilor de expunerea la jocurile de noroc prin interzicerea difuzării spoturilor publicitare de promovare a acestora pe timpul zilei, până la ora 23; introducerea obligaţiei de a desfăşura orice acţiuni de promovare a acestei activităţi într-un mod care nu este atractiv pentru minori şi fără ca acestea să fie asociate în orice fel cu minorii; reducerea vizibilităţii sălilor de jocuri de noroc prin interzicerea reclamelor şi publicităţii stradale de mari dimensiuni pentru jocurile de noroc şi a expunerii premiilor în afara incintelor, precum şi prin obligaţia de renunţare la semnalele luminoase şi sonore care pot fi vizibile din afara incintelor; impunerea unei distanţe minime de 200 de metri între sălile de joc şi unităţile de învăţământ, precum şi instituirea unor condiţii suplimentare pentru spaţiul destinat activităţii; instituirea obligaţiei operatorului de jocuri de noroc de a afişa în loc vizibil postere şi mesaje de informare asupra pericolului dezvoltării de probleme şi dependenţe de joc, iar în cazul operatorilor de jocuri de noroc la distanţă, să se deschidă un banner virtual informativ la vizitarea platformei web de jocuri de noroc.

“Pentru o protecţie sporită a minorilor faţă de jocurile de noroc este necesar să se ajusteze conţinutul materialelor de promovare privind această activitate, astfel încât să nu trezească interesul minorilor, iar spoturile publicitare să se transmită exclusiv în intervale orare în care accesul minorilor la materialul publicitar este restricţionat. De asemenea, sunt importante informarea obligatorie a jucătorului asupra pericolului dezvoltării de dependenţe de joc, precum şi reducerea vizibilităţii sălilor de jocuri din afara incintelor, întrucât acestea atrag atenţia minorilor şi a altor categorii vulnerabile de persoane, prin panouri luminoase si semnale sonore, tentându-i să intre în spaţiul respectiv şi să joace”, a explicat deputatul PNL Matei Dobrovie, iniţiatorul propunerii legislative.

În prezent, nu există nicio distanţă minimă obligatorie între spaţiul de desfăşurare a jocurilor de noroc şi orice unitate de învăţământ preuniversitar. Prezentul proiect propune impunerea unei distanţe de cel puţin 200 metri, dar nu neglijează nici interesul operatorilor economici de a-şi recupera investiţiile, întrucât ei pot suferi pierderi financiare semnificative printr-o relocare imediată. Astfel, pentru operatorii economici care au început activitatea de organizare a jocurilor de noroc şi sunt în proximitatea grădiniţelor, şcolilor, liceelor sau a altor unităţi de învăţământ preuniversitar, abia la încetarea valabilităţii autorizaţiei de exploatare se va face dovada reamplasării mijloacelor de joc, în vederea reînnoirii autorizaţiei. Dacă operatorul economic îşi desfăşura activitatea în acel spaţiu încă dinaintea înfiinţării unităţilor de învăţământ preuniversitar, el îşi va putea continua activitatea până la data expirării autorizaţiei în curs, cu posibilitatea de reînnoire a acesteia o singură dată.

“Dincolo de faptul că industria jocurilor de noroc aduce bugetului de stat o contribuţie financiară anuală semnificativă, trebuie să se impună şi o serie de restricţii pentru funcţionarea acestei activităţi economice, cu scopul de a proteja drepturile tuturor cetăţenilor. Astfel, în cazul funcţionării sălilor de jocuri de noroc în clădiri cu destinaţia de locuinţe, accesul liber al locatarilor la imobil nu trebuie să fie îngreunat ori chiar restricţionat prin amplasarea acestei săli la parterul, demisolul sau etajul clădirii, iar vecinii nu trebuie să fie deranjaţi de zgomot sau de orice alte tulburări produse de sala de jocuri de noroc”, a precizat Matei Dobrovie.