DIN TRANSILVANIA

Dialog privind oportunităţile de dezvoltare şi cooperare, la Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud

La 28 iunie 2018, a avut loc, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, un dialog privind oportunităţile de dezvoltare şi cooperare, menit să contribuie la creşterea competitivităţii firmelor prin dezvoltarea resurselor umane şi finanţarea investiţiilor inovative. Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului Centrul Europe Direct Bistriţa.

,,Dialogul privind oportunităţile de dezvoltare şi cooperare”, organizat la Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud la 28 iunie 2018, a urmărit creşterea nivelului de informare cu privire la modalităţile de valorificare a oportunităţilor de finanţare a investiţiilor şi crearea cadrului optim pentru dezvoltarea a noi modele de afaceri şi a colaborării dintre firme pentru creşterea competitivităţii acestora la nivel naţional şi european. Au fost dezbătute aspecte legate de domenii sensibile, precum dezvoltarea resurselor umane, finanţarea investiţiilor şi creşterea competitivităţii pe piaţa europeană.

În cadrul activităţii, reprezentanţii CCIBN au prezentat participanţilor posibilitatea implicării acestora în proiecte finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 – operiaţiuni care propun accesul gratuit la programe de formare profesională destinate managerilor (top management, middle management şi management de linie), precum şi ultimele oportunităţi de finanţare ale unor proiecte de dezvoltare şi inovare pentru întreprinderile mari şi IMM-uri, prin intermediul Fondurilor Norvegiene şi SEE (Spaţiul Economic European), şi prin Programul Operaţional Regional, operaţiunea 1.1.C. ,,Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT”.

Activitatea a continuat cu un dialog constructiv pe tema problemelor existente pe piaţa muncii, cum sunt numărul redus de persoane calificate disponibile şi calitatea informaţiilor privind caracteristicile pieţei muncii de la nivel judeţean şi regional, fiind subliniată necesitatea realizării unor studii în acest domeniu.

Reformarea învăţământului profesional pe modele europene a fost, de asemenea, un subiect fierbinte dezbătut în cadrul activităţii, participanţii apreciind iniţiativele în domeniul modernizării educaţiei de la nivel judeţean, şi sugerând totodată că este nevoie de accelerarea reformei sistemului de învăţământ, în special în ceea ce priveşte învăţământul dual, evaluarea şi îndrumarea profesională a elevilor şi dezvoltarea programelor dedicate educării părinţilor.