ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE, POLITICĂ

De azi-gratuitate la biletele de tren pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi, indiferent de vârstă

Începând cu 27 aprilie, Potrivit Legii nr. 95/2018, studenţii, masteranzii şi doctoranzii, indiferent de vârstă, vor beneficia de gratuitate la biletele de tren. Prin acest act normativ, se elimină limita de vârstă pentru categoriile de mai sus care pot circula gratuit cu trenul, stipulată în legislația de până acum.
Cei care sunt în drept și doresc să beneficieze de această gratuitate, trebuie să fie înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituții de învățământ superior acreditate, gratuitatea fiind valabilă doar pentru transportul la clasa a II-a a trenurilor şi doar pentru călătoriile în ţară. La achiziţionarea biletelor, beneficiarii trebuie să prezinte legitimația de transport eliberată de instituţia de învăţământ la care sunt înscrişi, precum și un act de identitate.