DIN TRANSILVANIA, ECONOMIC

Economia Clujului s-a dublat într-un singur deceniu

În perioada 2008-2018 volumul economiei atât din Cluj-Napoca, cât și din Zona Metropolitană Cluj s-a dublat.

Indicatori cheie de performanță: În ultima decadă există un trend ascendent semnificativ pentru toți indicatorii de performanță.

În Cluj-Napoca și în Zona Metropolitană Cluj ratele de creștere înregistrate în perioada 2008 – 2018 au fost identice și au fost de 115% în cazul produsului intern brut, 110% în cazul produsului intern brut per locuitor, 171% pentru veniturile private, respectiv 115% pentru valoarea brută adăugată.

În anul 2018, Cluj-Napoca a înregistrat cea mai ridicată valoare a veniturilor realizate în mediul privat din România, exceptând Bucureștiul. Acestea au fost de aproape 61 mld.lei.

Mai multe informații despre dinamica economiei municipiului Cluj-Napoca și a zonei metropolitane, dar și o analiză a impactului crizei COVID-19 asupra pieței muncii au fost prezentate de către cercetătorii UBB ieri, 29 iulie.

Aceștia au arătat care este dinamica economică din întreaga zonă și tendințele de viitor privind dezvoltarea economiei clujene.

După consultări cu reprezentanții comunității UBB (cadre didactice, cadre de cercetare, studenți, inclusiv personal administrativ), Consiliul de Administratie al UBB propune, pentru primul semestru al noului an universitar, un scenariu cu privire la începerea anului universitar 2020-2021.

Scenariul poate fi adaptat în funcție de reglementările locale și nationale, precum și de conditiile pandemiei în luna octombrie 2020 și va fi adoptat instituțional la sfârșitul lunii septembrie, trecerea dintr-un scenariu în altul dintre cele trei propuse fiind flexibilă.

„Cu o comunitate academică de aproximativ 50.000 de oameni, cea mai mare din România, UBB este un <oraș într-un oraș>. Scenariul academic propus este unul de lucru, pentru a păstra sănătatea comunității UBB și a orașului Cluj-Napoca, pentru a nu afecta major parcursul de viață al studenților UBB, sperând însă și să-l folosim creativ / inovativ pentru a iniția o nouă <pedagogie universitară>”, afirmă rectorul Universității Babeș-Bolyai, prof. univ. dr. Daniel David.