LIFESTYLE, EDUCAŢIE/CULTURĂ

Educaţia la guvernare! Obiectivele studenţilor pentru viitorul învăţământului superior

După 4 ani de guvernare ezitantă în domeniul învăţământului superior, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) constată cu indignare faptul că educaţia românească nu a atins dezideratul asumat de partide la alegerile parlamentare trecute.

Astfel, în proximitatea organizării alegerilor parlamentare care vor stabili viziunea pentru sistemul educaţional pentru următorii patru ani, ANOSR lansează campania “Educaţia la guvernare!” prin care solicită partidelor politice să demonstreze fără echivoc prin planurile de guvernare şi prin angajamentele luate că vor acţiona ferm pentru a produce schimbări pozitive majore în învăţământul superior. Astfel, ANOSR propune obiective concrete în 8 domenii fundamentale ale educaţiei. Dintre acestea, accentul cade pe o serie de 10 priorităţi majore ale studenţilor, de natură să corijeze deficienţele încă prezente în sistemul educaţional românesc şi să genereze îmbunătăţiri consistente în mediul universitar.

În ciuda angajamentelor exprimate de partide în campania ANOSR “Viitorul implică studenţii!” din 2016, majoritatea priorităţilor studenţilor asumate de partide au rămas fără ecou în acţiunile politicienilor. Cu fiecare zi pierdută în urma educaţiei, învăţământul superior a avut vizibil de suferit, tocmai de aceea este evidentă necesitatea acută de a prioritiza învăţământul în iniţiativele legislative şi, după caz, în politicile publice de guvernare. Se dovedeşte imperativ să tragem un semnal de alarmă şi să solicităm partidelor politice nu doar să îşi asume declarativ direcţii de dezvoltare, ci să se angajeze la acţiuni concrete, a căror implementare să fie asumată în timp şi monitorizată trimestrial împreună cu ANOSR.

Priorităţile majore, clare şi de impact, pentru învăţământul superior din România propuse de ANOSR sunt:

1. Legislaţie predictibilă, coerentă şi centrată pe student – o nouă lege a educaţiei conectată la tendinţele europene, conturată de specialişti în baza unui acord al partidelor parlamentare;

2. Finanţare a educaţiei care încurajează performanţa şi competitivitatea – alocări bugetare conforme cu cerinţele sistemului, bazate pe criterii de calitate şi în acord cu misiunea universitară;

3. Burse studenţeşti care să constituie un sprijin corespunzător nevoilor reale – stabilirea pragului minim al burselor studenţeşti pe baza coşului minim al studentului, astfel încât să reprezinte 50% din salariul minim brut pe economie;

4. Participarea reală a studenţilor în luarea deciziilor – minimum 25% în toate structurile decizionale sau consultative universitare şi naţionale;

5. Studenţi români conectaţi internaţional – triplarea numărului de beneficiari ai mobilităţilor internaţionale;

6. Studenţi orientaţi cu succes spre piaţa muncii – alocarea unei subvenţii individuale pentru fiecare student pentru servicii de consiliere şi orientare în carieră;

7. Meritocraţia, o condiţie esenţială pentru universităţi credibile – sancţionarea drastică şi sistematică a tuturor formelor de plagiat şi a încălcării normelor de etică şi integritate;

8. Performanţă şi calitate prin absorbţie eficientă a fondurilor europene – un organism compus din actorii sociali care să determine priorităţile pentru investiţii şi să monitorizeze întregul proces;

9. Locuri de cazare pentru studenţi adecvate şi suficiente – investiţii, standarde naţionale, construirea unor cămine moderne şi o strategie asupra politicilor de locuire;

10. Management universitar eficient şi lipsit de ingerinţe politice – reintroducerea incompatibilităţilor funcţiilor de conducere din universităţi cu funcţiile politice şi limitarea clară a numărului de mandate ale rectorilor.

Cele 10 priorităţi fac parte din cadrul mai larg al obiectivelor ANOSR, care se pot regăsi aici. Obiectivele au fost trasate de reprezentanţii studenţilor din România reuniţi la Adunarea generală ANOSR de la Bucureşti din perioada 27-30 august 2020 şi conturate în baza unei evaluări ample asupra carenţelor prezente în viaţa studentului.

Campania “Educaţia la guvernare!” reprezintă un demers al ANOSR prin care solicităm o viziune matură şi judicioasă din partea clasei politice. Toţi candidaţii la alegerile parlamentare şi toate partidele politice din România sunt invitate să îşi asume cele 10 priorităţi şi obiectivele studenţilor şi să le includă în programele lor politice, pentru ca mai apoi, dacă vor fi aleşi, acestea să fie susţinute şi implementate cu celeritate la nivel naţional. ANOSR va transmite tuturor partidelor politice parlamentare invitaţia de a se întâlni şi de a semna un angajament privind asumările obţinute.

“Momentul alegerilor reprezintă atât ocazia unui bilanţ necesar despre ceea ce s-a întreprins în ultimii 4 ani, cât şi contextul care impune o dezbatere şi răspunsuri oneste din partea partidelor politice despre modul în care înţeleg să îmbunătăţească structural învăţământul superior din România. ANOSR transmite priorităţile studenţilor, solicitând partidelor o viziune atent cântărită, axată pe nevoile studenţilor şi din care să rezulte strategii şi acţiuni de real impact.” a declarat Horia-Şerban Oniţa, preşedintele ANOSR.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie:

Horia Şerban ONIŢA

Preşedinte ANOSR

Cornelia-Florina FECHETE

Vicepreşedinte Relaţii Publice ANOSR

***

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) este federaţia naţională studenţească, non-guvernamentală şi non-partizană care, de peste 21 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenţilor din România, apărarea şi promovarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, cât şi stimularea participării lor la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală.

ANOSR reuneşte studenţi din 19 centre universitare din întreaga ţară, din 30 de universităţi, atingând un număr de 104 organizaţii membre, care luptă împreună pentru menţinerea în funcţiune a mecanismului mişcării studenţeşti. La nivel naţional, ANOSR este parte a Alianţei pentru o Românie Curată şi membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federaţia este reprezentantul legitim al studenţilor din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizaţiei Europene a Studenţilor (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenţii.